Windenergie

Verschillende organisaties uit de windenergiesector verkennen de mogelijkheid om te komen tot een IMVO-convenant windenergie om misstanden in de keten samen aan te pakken en te voorkomen. Dit proces bevindt zich momenteel in de onderhandelingsfase.

Nieuws