Convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer

Het convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.

Dit convenant is op 22 maart 2017 ondertekend door vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid.