Convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer

Het convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.

Het convenant startte maart 2017 en had een looptijd van drie jaar. Vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden het convenant. In december 2020 werd het convenant met een eindbijeenkomst afgesloten.