Over de website

Op deze website vindt u informatie over de ontwikkeling en de implementatie van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten). U vindt hier uitgebreide informatie over afgesloten convenanten, waarvan de implementatie door de SER wordt gefaciliteerd. Convenanten die door een andere partij worden gefaciliteerd, worden ook genoemd op deze website.

De rol van de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is ervoor opgericht om door dialoog verbindingen tussen uiteenlopende partijen tot stand te brengen of te versterken en samen tot afspraken te komen. Deze kennis en ervaring zet de SER ook in om de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de IMVO-convenanten te helpen. Partijen zijn vertegenwoordigers van de betrokken sector, vakbonden, niet-gouvernementele organisatie (NGO’s) en de overheid.

Wanneer een convenant is ondertekend is pas de eerste stap gezet. Dan moeten de gemaakte afspraken concreet gemaakt worden. De SER kan hierbij ook een rol vervullen door het inzetten van gespecialiseerde medewerkers.

[ Disclaimer ] [ Privacy ]