Disclaimer

De website IMVO-convenanten (https://www.imvoconvenanten.nl) is een website van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Beperkte aansprakelijkheid

De SER spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De inhoud kan bovendien op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van de SER.
De SER wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De SER garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt de SER geen aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij de SER en haar licentiegevers. Het verspreiden en publiceren van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de SER, tenzij anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website zonder expliciete toestemming op te nemen in een andere webpagina, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Portretrecht

Foto's op deze website hebben een puur illustratieve functie. Er is niet noodzakelijkerwijs een verband tussen personen en situaties afgebeeld op foto’s en onderwerpen die behandeld worden op deze website. Mocht u herkenbaar afgebeeld zijn op een foto op deze website en hier bezwaar tegen maken, dan kunt u dit kenbaar maken aan de SER.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over (het gebruik) van de inhoud van deze website, portretrecht of deze disclaimer? Neem dan contact op met InternationalRBC-agreements@ser.nl.