Convenant sluit af met eindrapport

Op 22 september 2022 kwamen ondertekenaars en steunbetuigers van het IMVO-Convenant Sierteeltsector bijeen om terug te kijken op drie jaar samenwerking. De activiteiten, aanbevelingen en perspectieven op een duurzame ontwikkeling van de sector, zijn samengevat in een eindrapport.

Groepsfoto convenant sierteelt v.l.n.r.  Jeroen Oudheusden (Executive Officer, Floriculture Sustainability Initiative (FSI)), Marcel Zandvliet (Vice-Chair FSI, Dutch Flower Group), Ted van der Put (voorzitter IMVO-convenant Sierteeltsector, IDH) en Steven Smit (lid stuurgroep IMVO-convenant Sierteeltsector, ministerie van Buitenlandse Zaken) v.l.n.r. Jeroen Oudheusden (Executive Officer, Floriculture Sustainability Initiative (FSI)), Marcel Zandvliet (Vice-Chair FSI, Dutch Flower Group), Ted van der Put (voorzitter IMVO-convenant Sierteeltsector, IDH) en Steven Smit (lid stuurgroep IMVO-convenant Sierteeltsector, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Het eindrapport is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.