Nieuws

Convenant sluit af met eindrapport

23-09-2022

Op 22 september 2022 kwamen ondertekenaars en steunbetuigers van het IMVO-Convenant Sierteeltsector bijeen om terug te kijken op drie jaar samenwerking. De activiteiten, aanbevelingen en perspectieven op een duurzame ontwikkeling van de sector, zijn samengevat in een eindrapport.