IMVO-convenant bancaire sector

Een coalitie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid heeft een convenant gesloten over de periode eind 2016 – eind 2019. Samen zetten zij zich in voor een betere naleving van de mensenrechten. In december 2019 werd het Convenant afgerond.