Nieuws

Resultaten vijf jaar Convenant Verantwoord Goud

29-09-2022

In juni 2022 liep het Convenant Verantwoord Goud ten einde. De jaarrapportage 2021-2022 en de eindevaluatie zijn nu gepubliceerd. Uit de beoordeling van de rapportages blijkt dat de aangesloten bedrijven in jaar 4 en 5 voortgang hebben geboekt of stabiel zijn gebleven in de implementatie van hun due diligence. Tegelijkertijd blijkt uit de eindevaluatie dat niet alle doelstellingen van het Convenant na vijf jaar zijn gerealiseerd.

Stappenplan transparantie raffinaderijen en smelterijen in goudsector

28-07-2022

Partijen van het Convenant Verantwoord Goud hebben een stappenplan ontwikkeld voor het benaderen van raffinaderijen en smelterijen in de Nederlandse goudsector.

Verantwoorde goudwinning realiseren en kinderarbeid voorkomen in Oeganda

18-05-2022

‘Work: No Child’s Business (WNCB)’ partners Hivos/Stop Kinderarbeid, Unicef en EWAD hebben samen met partijen uit het Convenant Verantwoord Goud de implementatie van het ‘Joint Forces to tackle Child Labour’ project in Busia, Oeganda afgerond. Het project ondersteunde kleinschalige mijnbouwgemeenschappen bij het voorkomen en verminderen van kinderarbeid en bij het opzetten van een duurzame en traceerbare keten.

PDA Group treedt toe tot Convenant Verantwoord Goud

24-12-2021

De PDA Group, distributeur van horloge- en sieradenmerken, is toegetreden tot het Convenant Verantwoord Goud.

Toetreden tot Convenant Verantwoord Goud mogelijk tot 1 december 2021

19-11-2021

De stuurgroep van het Convenant Verantwoord Goud heeft besloten dat nieuwe ondertekenaars tot 1 december 2021 kunnen toetreden tot het convenant.

Transparantie neemt toe in vierde jaar Convenant Verantwoord Goud

14-10-2021

Bedrijven die deelnemen aan het Convenant Verantwoord Goud zijn transparanter geworden over hun toeleveringsketen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Voor het eerst hebben alle bedrijven gerapporteerd over hun activiteiten. Een significant deel van de bedrijven heeft bovendien bekendgemaakt bij welke raffinaderijen goud wordt ingekocht.

GOLLD ondertekent Convenant Verantwoord Goud

08-07-2021

Sieradenmerk GOLLD heeft zich aangesloten bij het Convenant Verantwoord Goud. Het Nederlandse sieradenmerk maakt gebruik van 100% gerecycled goud. Alle sieraden worden op Nederlandse bodem ontworpen en gemaakt.

Derde jaarverslag Convenant Verantwoord Goud: ondanks Covid-19 voortgang geboekt

08-01-2021

Het derde jaar van het Convenant Verantwoord Goud werd gedomineerd door de Covid-19 uitbraak, waardoor voor de aangesloten bedrijven de prioriteit in eerste instantie lag bij het voortzetten van de bedrijfsvoering. Niettemin kon na enige tijd de draad weer worden opgepakt en werden – met vertraging - de activiteiten in het kader van het convenant voortgezet.

Diamond Point ondertekent Convenant Verantwoord Goud

11-12-2020

Sieradenmerk Diamond Point sluit zich aan bij het Convenant Verantwoord Goud. Het bedrijf, opgericht in 1904, beschikt over een uitgebreide collectie exclusieve sieraden, die grotendeels in eigen atelier worden ontworpen en gemaakt. De verkooppunten van Diamond Point zijn gevestigd in warenhuis De Bijenkorf.

Closing the Loop committeert zich aan beleid kinderarbeid

22-09-2020

Closing the Loop en Stop Kinderarbeid / Hivos, beide partij van het Convenant Verantwoord Goud, hebben samengewerkt aan een helder en effectief beleid van Closing the Loop op het gebied van kinderarbeid.