Nieuws

Resultaten vijf jaar Convenant Verantwoord Goud

29-09-2022

In juni 2022 liep het Convenant Verantwoord Goud ten einde. De jaarrapportage 2021-2022 en de eindevaluatie zijn nu gepubliceerd. Uit de beoordeling van de rapportages blijkt dat de aangesloten bedrijven in jaar 4 en 5 voortgang hebben geboekt of stabiel zijn gebleven in de implementatie van hun due diligence. Tegelijkertijd blijkt uit de eindevaluatie dat niet alle doelstellingen van het Convenant na vijf jaar zijn gerealiseerd.

Stappenplan transparantie raffinaderijen en smelterijen in goudsector

28-07-2022

Partijen van het Convenant Verantwoord Goud hebben een stappenplan ontwikkeld voor het benaderen van raffinaderijen en smelterijen in de Nederlandse goudsector.

Verantwoorde goudwinning realiseren en kinderarbeid voorkomen in Oeganda

18-05-2022

‘Work: No Child’s Business (WNCB)’ partners Hivos/Stop Kinderarbeid, Unicef en EWAD hebben samen met partijen uit het Convenant Verantwoord Goud de implementatie van het ‘Joint Forces to tackle Child Labour’ project in Busia, Oeganda afgerond. Het project ondersteunde kleinschalige mijnbouwgemeenschappen bij het voorkomen en verminderen van kinderarbeid en bij het opzetten van een duurzame en traceerbare keten.