Over dit convenant

Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het Convenant Verantwoord Goud. Binnen het Convenant werd vijf jaar lang samengewerkt door juweliers, goudsmeden, recyclers, maatschappelijke organisaties, elektronicabedrijven, brancheorganisaties en de overheid. Doel was het voorkomen van misstanden in de goudketen, zoals uitbuiting en milieuschade.

Goudwinning en recycling 

Veel goud wordt gedolven in landen als Peru, Ghana en Mexico. De arbeidsomstandigheden zijn daar vaak slecht. Het werk is zwaar en gevaarlijk. Er wordt gewerkt met giftige chemicaliën, met name kwik. Kinderarbeid komt veel voor: naar schatting werken er wereldwijd een miljoen kinderen in mijnen. Ook het milieu lijdt onder de goudwinning: het oppervlaktewater raakt vervuild en er is sprake van ontbossing. De goudwinning dient vaak om milities en rebellengroeperingen te financieren; goud is een ‘conflictmineraal’. Internationaal is een derde van het goud afkomstig uit recycling. Maar ook bij recycling zijn er problemen. Goud wordt soms onder slechte omstandigheden teruggewonnen uit bijvoorbeeld mobiele telefoons.

Misstanden signaleren en voorkomen

Bedrijven en organisaties die het Convenant Verantwoord Goud ondertekenen verplichten zich om misstanden in de productieketen te signaleren en tegen te gaan. Ook zetten zij zich in voor verbetering door deel te nemen aan projecten. Een voorbeeld is een project rond de aanpak van kinderarbeid in kleinschalige mijnen in Oeganda. Verder doen ze hun uiterste best om de invloed van het convenant te vergroten door bijvoorbeeld meer organisaties te laten aansluiten en gezamenlijk op te trekken. 

Samen aan de slag

In de convenanten voor internationaal maatschappelijk ondernemen (IMVO-convenanten) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties aan de slag om missstanden in productieketens te voorkomen. De convenanten worden per sector afgesloten. Partijen kunnen zo samen complexe problemen structureel  aanpakken. De basis van deze convenanten is een advies van de Sociaal-Economische Raad uit 2014.

Download Convenant Verantwoord Goud (pdf, 1903 kB)