Eerste jaarrapportage IMVO Convenant Hernieuwbare Energiesector

Hoe duurzaam is de hernieuwbare energiesector? Je denkt misschien dat het op zichzelf een heel groene sector is, maar duurzaamheid is niet alleen maar het produceren van energie zonder CO2 uitstoot. Het gaat ook om de kwaliteit van de toeleveringsprocessen in de waardeketen. Daar ligt een grote uitdaging. Veel van de rauwe materialen voor wind turbines en zonnepanelen komen uit landen waar mensenrechten, het milieu en de biodiversiteit bedreigd worden. De hernieuwbare energiesector is echter ook daarin vastberaden deel van de oplossing uit te maken.

Jaarrapportage Hernieuwbare Energie © Shutterstock
Iets meer dan een jaar geleden werd het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector gelanceerd, met als doel risico’s rondom mensenrechtenschendingen en milieuschade in de waardeketen te adresseren en voorkomen. Op dit moment werken in totaal 53 internationale bedrijven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstituten en NGO’s samen om dit te bereiken en van maatschappelijk verantwoord ondernemen de standaard te maken in de sector. Want alleen samen kunnen we zorgen voor duurzame verandering.

Wat het afgelopen jaar is ontwikkeld om de deelnemers te ondersteunen, en wat er tot nu toe door het convenant is bereikt is nu te lezen in onze eerste jaarrapportage (in het Engels). We zijn vol energie op weg in ons tweede jaar, waarin we o.a. de deelnemende bedrijven zullen ondersteunen met scherpere inzichten om hun due diligence praktijk verder te verbeteren.