Over het convenant

Sinds 2019 vinden er onderhandelingen plaats tussen diverse organisaties om te komen tot een internationaal MVO-convenant voor de sector hernieuwbare energie. Door middel van het beoogde convenant committeren bedrijven zich aan het implementeren van de ‘OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen’ en de ‘UN Guiding Principles inzake mensenrechten en bedrijfsleven’ in hun activiteiten en toeleveringsketens. De andere deelnemers aan het convenant stimuleren, ondersteunen en controleren de bedrijven.

Gezamenlijk zullen alle deelnemers de risico's en effecten voor mens en milieu in de activiteiten en toeleveringsketens van de sector hernieuwbare energie onderzoeken, identificeren en aanpakken. De samenwerking is erop gericht gedeelde oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet individueel kunnen oplossen. Om hun invloed te vergroten, zullen de partijen potentiële deelnemers benaderen om zich bij het proces aan te sluiten, en zullen ze actief samenwerken met internationale initiatieven met vergelijkbare doelen. Het is de ambitie om het akkoord af te stemmen op de huidige en toekomstige verplichte nationale en Europese due diligence-wetgeving.