Nieuws

Vier nieuwe deelnemers IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

07-03-2024

Powerfield Netherlands B.V., OW Netherlands Holding B.V., Twentsche Kabelfabriek en Havfram hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 51.

Seaway7, Jan De Nul Group and ZonUnie nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energie

06-02-2024

Seaway7, Jan De Nul Group en ZonUnie hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 47.

IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector verwelkomt vier nieuwe bedrijven

09-01-2024

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met vier nieuwe bedrijven uit de zonne- en windsector. Met de ondertekening door Sif Netherlands B.V., Solarwatt BV, Equinor Renewables BV en KiesZon komt het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden op 44.

Biosphere Solar B.V. nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

15-12-2023

Start-up Biosphere Solar B.V. heeft het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden bij het convenant komt hiermee op 40. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan transparante waardeketens en samenwerking met andere partijen in de keten versterken.

Parkwind en TotalEnergies Renewables Nederland nieuwe deelnemers IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

01-11-2023

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met de bedrijven Parkwind en TotalEnergies Renewables Nederland. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden komt hiermee op 39.

IMVO-convenant Hernieuwbare Energiesector breidt uit

06-10-2023

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met Stichting Pensioenfonds ABP als steunbetuiger en de bedrijven SSE Renewables (The Netherlands) Holdings B.V. en Van Oord Offshore Wind als convenantspartijen. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden komt hiermee op 37.

Veelgestelde vragen over Europese Critical Raw Materials Act

09-05-2023

Voor de productie van windmolens, batterijen en zonnepanelen zijn zeldzame metalen en mineralen nodig. Met de nieuwe Critical Raw Materials Act (CRM Act) wil de Europese Commissie de afhankelijkheid van andere landen voor deze grondstoffen verkleinen.

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

06-03-2023

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Webinar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hernieuwbare Energie Sector

17-10-2022

Met de klimaatcrisis, stijgende energieprijzen en toenemende geopolitieke spanningen, wordt de energietransitie steeds belangrijker. In de toeleveringsketen van de hernieuwbare energiesector (zon en wind) bestaan echter risico’s op negatieve effecten voor mens en milieu die niet genegeerd kunnen worden. De SER en het Danish Institute for Human Rights organiseerden op 7 september een webinar over dit onderwerp.