Nieuws

Aandacht voor internationaal MVO tijdens congres offshore windenergie

18-10-2021

De deelnemers aan de onderhandelingen voor een Internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie waren aanwezig op het Renewable UK 2021-congres in Londen. Tijdens een side-event, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk, werd met bedrijven in de sector gesproken over mensenrechten en de milieueffecten binnen de ketens.

Side event Global Offshore Wind 2021: maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hernieuwbare energiesector

21-09-2021

Op 29 en 30 september vindt de door RenewableUK georganiseerde conferentie Global Offshore Wind plaats in Londen. De partijen die betrokken zijn bij het proces voor een internationaal MVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector organiseren een side event in samenwerking met de Nederlandse ambassade.

Zonnesector sluit zich aan bij proces voor internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie

27-07-2021

De zonnesector heeft zich aangesloten bij het proces voor de ontwikkeling van een internationaal MVO-convenant voor de sector hernieuwbare energie. Holland Solar en Vereniging Eigen Huis zijn nu officiƫle deelnemers. Voorheen bestond het initiatief vooral uit organisaties die actief zijn in de windenergiesector.

De windenergiesector streeft naar een overeenkomst over Internationaal MVO

28-07-2020

De Europese windindustrie bespreekt met andere belanghebbenden de mogelijkheid om tot een internationale sectorovereenkomst te komen over verantwoord zakendoen. Het doel is de overeenkomst voor de zomer van 2021 te ondertekenen.