IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Een brede coalitie bestaande uit zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden werken aan het verduurzamen van de internationale productieketens voor zonne- en windenergie. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Nieuws