Hernieuwbare Energie

Verschillende organisaties uit de hernieuwbare energiesector verkennen de mogelijkheid om te komen tot een internationaal MVO-convenant hernieuwbare energie om misstanden in de keten samen aan te pakken en te voorkomen. Dit proces bevindt zich momenteel in de onderhandelingsfase.

Nieuws