IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector verwelkomt vier nieuwe bedrijven

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met vier nieuwe bedrijven uit de zonne- en windsector. Met de ondertekening door Sif Netherlands B.V., Solarwatt BV, Equinor Renewables BV en KiesZon komt het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden op 44.

Een uitzicht van het platteland, zonnepanelen en windturbines © AdobeStock/Revive Photo Media

In het convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, ngo’s, kennisinstituten en de Nederlandse overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de hernieuwbare energiesector. Dit gebeurt door gezamenlijk risico’s in de keten op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen en deze te aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld via collectieve projecten. In totaal zijn op dit moment 25 bedrijven uit de zonne- en windsector aangesloten. Zij zijn actief in diverse schakels van de waardeketen en staan met een breed netwerk van leveranciers en afnemers in contact.

Sif Netherlands B.V.

Sif is een internationale speler in de offshore windindustrie. Door meer dan 2500 funderingen te hebben geleverd voor 49 offshore windparken is Sif uitgegroeid tot een belangrijke fabrikant in de offshore windindustrie.

“Bij Sif geloven we in de kracht van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het deelnemen aan het IMVO-convenant beschouwen wij als een belangrijke stap om diepgaand inzicht te verkrijgen en controle uit te oefenen over de waardeketen in de offshore windindustrie. Ook als aanjager van de verdere verduurzaming van onze eigen werkprocessen. Ons streven is om de wereld te voorzien van hoogwaardige monopiles voor offshore windparken op een wijze die onze planeet respecteert en bijdraagt aan de gemeenschappen waarin we opereren. Voor ons gaat het produceren van monopiles verder dan slechts een zakelijke activiteit; het is een kans om positieve verandering te bewerkstelligen en een duurzame toekomst te waarborgen voor komende generaties.” - Fred van Beers, CEO Sif Netherlands B.V.

Equinor Renewables BV

Equinor is een brede internationale energieproducent met het hoofdkantoor in Noorwegen en wereldwijd 21.000 medewerkers. Het bedrijf bouwt en exploiteert o.a. bodemvaste en drijvende windparken in verschillende regio's in de Noordzee en de Oostzee.

“We zijn blij om aan te kondigen dat we ons hebben aangesloten bij het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector. Via deze samenwerking wil Equinor in Nederland bijdragen aan het verbeteren van de sociale en ecologische resultaten in duurzame energiewaardeketens. We kijken ernaar uit om gebruik te maken van onze internationale ervaring bij de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van duurzame energie in Nederland.” - Aart Schreij, Head of Equinor Renewables in Noord-Europa.

KiesZon

KiesZon, dochterbedrijf van Greenchoice, heeft ervaring met zowel de financiering, ontwikkeling als realisatie van grondgebonden projecten en zonneprojecten op daken. Het bedrijf heeft in Nederland reeds 300 MW aan zonne-energieprojecten gerealiseerd.

“Mensen maken het verschil. Bij KiesZon vinden we het belangrijk dat iedereen vol enthousiasme en plezier, maar zeker ook in een veilige omstandigheden aan het werk kan. Hier stellen we hoge eisen aan. Niet alleen voor de mensen die bij KiesZon werken, maar in de hele keten. Voor iedereen die een steentje bijdraagt aan het oplossen van het verduurzamingsvraagstuk. Met onze deelname aan IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector bundelen we de krachten en zetten we samen de stap naar het doel om verantwoord ondernemen in de duurzame energiesector te bevorderen.” – Johan Ter Borg, Algemeen Directeur KiesZon.

Solarwatt BV

Solarwatt is een producent van zonnepanelen en batterijen, met het hoofdkantoor in Duitsland. Producten worden ontwikkeld in Dresden en gedeeltelijk in Dresden en op geselecteerde productielijnen wereldwijd geproduceerd. Het bedrijf streeft ernaar de meest innovatieve en duurzame zonnepanelen te produceren met de hoogste kwaliteitsstandaard.

“Als Europese producent van zonnepanelen vinden we het heel belangrijk dat er aandacht is voor de hele keten van zonne-energie- in het bijzonder de CO 2-uitstoot die met de productie en het transport samengaat, de arbeidsomstandigheden in de keten en het materiaalgebruik. We dragen er graag aan bij om de keten nog duurzamer te maken.” - Michiel van Schalkwijk, Managing Director Solarwatt BV.

Alle deelnemers

Zie hier het volledige overzicht met deelnemers aan het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector.