Biosphere Solar B.V. nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Start-up Biosphere Solar B.V. heeft het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden bij het convenant komt hiermee op 40. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan transparante waardeketens en samenwerking met andere partijen in de keten versterken.

Installeren zonnepanelen in veldopstelling © Unsplash / Science in HD

Biosphere Solar B.V. werd drie jaar geleden opgericht in Delft met als doel om de zonne-industrie te verduurzamen. Het bedrijf streeft naar de ontwikkeling van circulaire en eerlijke zonnepanelen. Hiervoor wordt ingezet op de ontwikkeling van een volledig modulair en demonteerbaar zonnepaneel. Dit maakt reparaties en goedkope, hoogwaardige recycling mogelijk. Samen met de partijen in het convenant zal het bedrijf werken aan het toepassen van due diligence in de volledige waardeketen.

"Biosphere Solar is trots om deel te nemen aan het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector. De doelstellingen van het convenant sluiten perfect aan bij onze overtuiging om circulaire en eerlijke standaarden in de zonne-energie-industrie te bewerkstelligen. Een missie die we alleen kunnen volbrengen met de gecombineerde kracht van de industrie. Met deze samenwerking streven we ernaar om de kracht van hernieuwbare energiebronnen in de samenleving te benutten en de noodzakelijke visie voor een positieve en duurzame toekomst zichtbaar te maken." - Perine Fleury, directeur van Biosphere Solar.

In het convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, ngo’s, kennisinstituten en de Nederlandse overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de hernieuwbare energiesector. Dit gebeurt door gezamenlijk risico’s in de keten op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen en deze te aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld via collectieve projecten. Zie hier het volledige overzicht met deelnemers.