IMVO-convenant Hernieuwbare Energiesector breidt uit

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met Stichting Pensioenfonds ABP als steunbetuiger en de bedrijven SSE Renewables (The Netherlands) Holdings B.V. en Van Oord Offshore Wind als convenantspartijen. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden komt hiermee op 37.

Windmolens op zee © Shutterstock

In het convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, ngo’s en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de hernieuwbare energiesector. Dit gebeurt door gezamenlijk risico’s in de keten op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen en deze te aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld via collectieve projecten. Zie het volledige overzicht van de deelnemers.

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP: “ABP wil haar deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Daarom beleggen we in hernieuwbare energie projecten die kunnen bijdragen aan dat goede pensioen en tegelijk helpen bij de overgang van fossiele naar schone energie. Daarom heeft ABP het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector als steunbetuiger ondertekend. We hebben al jaren meetbare doelstellingen voor beleggen in hernieuwbare energie en hebben onlangs nog samen met APG en windparkontwikkelaar SSE Renewables Noordzeker opgericht. Noordzeker richt zich op het grootschalig opwekken van windenergie op de Noordzee: duurzame energie van en voor Nederland.”

Kate Wallace Lockhart, Head of Sustainability SSE Renewables (The Netherlands) Holdings B.V.: "Door deelname aan het IMVO-convenant wil SSE Renewables haar commitment herbevestigen om erkende internationale richtlijnen (UN/OECD) in al onze activiteiten toe te passen, waaronder Noordzeker. Noordzeker is een samenwerking van SSE Renewables met ABP en APG dat zich richt op het grootschalig opwekken van windenergie op de Noordzee. We kijken er bijzonder naar uit om samen met de IMVO-partners negatieve impact aan te pakken én om naar duurzame toeleveringsketens toe te werken."

Karen Vennik, commercieel directeur Van Oord Offshore Wind: “De vraag naar energie groeit en een hernieuwbaar energiesysteem is essentieel om de energie te leveren die nodig is voor de toekomst. Als internationale gemeenschap en ook als internationale waterbouwer, staan we aan het begin van de energietransitie. Wij willen hier graag aan bijdragen. Onze projecten uitvoeren op een verantwoorde en duurzame manier is niet alleen de juiste, maar ook de enige manier om zaken te doen in de toekomst. Door samen te werken in dit convenant, krijgen we de kans om te leren en te verbeteren en om onze expertise en best practices te delen met andere partners.”