Parkwind en TotalEnergies Renewables Nederland nieuwe deelnemers IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met de bedrijven Parkwind en TotalEnergies Renewables Nederland. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden komt hiermee op 39.

© Adobe Stock

In het convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, ngo’s, kennisinstituten en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de hernieuwbare energiesector. Dit gebeurt door gezamenlijk risico’s in de keten op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen en deze te aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld via collectieve projecten. Zie hier het volledige overzicht met deelnemers.

TotalEnergies Renewables Nederland: “We zijn verheugd om ons te kunnen aansluiten bij deze brede coalitie van organisaties die gezamenlijk internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hernieuwbare energiesector wil bevorderen. De initiatiefnemers van dit convenant hebben indrukwekkend werk geleverd en TotalEnergies Renewables Nederland kijkt ernaar uit om, vanuit onze internationale ervaring met vergelijkbare trajecten, bij te dragen aan het verwezenlijken van de gezamenlijke ambities. Deze samenwerking is een volgende stap in de richting van onze ambitie om in 2030 een wereldwijde top-5-speler in hernieuwbare energie te zijn, in harmonie met de natuur, de samenleving en onze klimaatdoelstellingen.”

Parkwind: “In samenwerking met het IMVO-covenant kijken we uit naar de mogelijkheid om samen met gelijkgestemde belanghebbenden synergiën te verkennen en gezamenlijke uitdagingen in onze waardeketen aan te pakken."

De deelnemende partijen verwelkomen TotalEnergies Renewables Nederland en Parkwind bij het convenant en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.