Seaway7, Jan De Nul Group and ZonUnie nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energie

Seaway7, Jan De Nul Group en ZonUnie hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 47.

Groot zonneparkt © Shutterstock / Kenneth Bagge Jorgensen

In het convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, ngo’s, kennisinstituten en de Nederlandse overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de hernieuwbare energiesector. Dit gebeurt door gezamenlijk risico’s in de keten op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen en deze te aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld via collectieve projecten. In totaal zijn op dit moment 28 bedrijven uit de zonne- en windsector aangesloten. Zij zijn actief in diverse schakels van de waardeketen en staan met een breed netwerk van leveranciers en afnemers in contact.

Seaway7 Offshore Contractors BV

Met de bouw van offshore windparken draagt Seaway7 bij aan de ontwikkeling van duurzame, hernieuwbare energie in de wereld. Sinds het bedrijf in 2009 de offshore windmarkt betrad hebben zij hier hun core business van gemaakt en bijgedragen aan ruim 11 GW geïnstalleerde capaciteit.

“Seaway7 zet zich in voor het garanderen van duurzaamheid in de hele bedrijfsvoering. Verantwoord ondernemen vraagt om een systemische en risicogebaseerde aanpak, waarbij samenwerking essentieel is voor maximale impact. De brede alliantie van het IMVO-convenant maakt een multi-stakeholderbenadering in de hele sector mogelijk. We kijken ernaar uit om samen te werken in de thematische werkgroepen om leer- en ontwikkelingsactiviteiten te delen, om de sector en onze eigen organisatie verder vooruit te helpen.” - Harke Jan Meek, Chief Commercial Officer at Seaway7.

Jan De Nul Group

Jan De Nul Group is actief in de hernieuwbare energiesector als maritieme projectontwikkelaar met expertise in offshore dienstverlening. De uitgebreide vloot en geïntegreerde aanpak stellen het bedrijf in staat alle activiteiten uit te voeren gedurende de gehele levenscyclus van offshore constructies.

“Jan De Nul Group kijkt ernaar uit om samen te werken in de energiesector om onze gemeenschapelijke doelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren. Samen zetten we ons in voor een duurzame en eerlijke energietransitie.” - Hannelore Ruytjens, Sustainability Manager bij Jan De Nul Group.

Zonunie Development B.V.

ZonUnie, onderdeel van WindUnie, werkt samen met grond-eigenaren en omwonenden aan de ontwikkeling van grote zonne-weiden buiten de gebouwde omgeving. Samen wil het bedrijf grote stappen maken in de verduurzaming van de energievoorziening.

Alle deelnemers

Zie hier het volledige overzicht met deelnemers aan het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector.