TenneT nieuw lid IMVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Wij heten TenneT van harte welkom als nieuwe partij bij het Internationaal MVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector. Als netbeheerder verzorgt TenneT een belangrijk deel van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland. Het bedrijf richt zich op de integratie van het transport van elektriciteit op Europees niveau en is ervan overtuigd dat hernieuwbare energiebronnen cruciaal zijn in de energietransitie. Dit vereist zowel innovatie als een holistische kijk op een duurzame toekomst. Met hun deelname aan het Convenant groeit het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden naar 53.

Toetreding TenneT © TenneT
TenneT wil leidend zijn als groene netbeheerder en duurzaamheid is een integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Johannes Kammer, Associate Director 2 GW bij TenneT legt uit: “We bevinden ons in uitdagende tijden waarin de energiemarkt innovatieve veranderingen nodig heeft om een CO2-neutraal Europees energiesysteem te realiseren. TenneT wil deze transitie versnellen met een holistische kijk op duurzaamheid. Als onderdeel van deze strategie verbinden wij ons graag aan het internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen convenant voor de hernieuwbare energiesector.”

TenneT is van plan de bestaande due diligence-praktijken uit te breiden en de impact op mens en milieu in de loop van de komende jaren te minimaliseren, vooral in hun offshore-portfolio in Duitsland en Nederland, waar het bedrijf langetermijn raamcontracten heeft in een internationale setting. Kammer: “Het betrekken van belanghebbenden en multi-stakeholder initiatieven helpen ons om te gaan met complexiteit en het creëren van gezamenlijke invloed voor concrete verbeteringen. Wij kijken uit naar de samenwerking."

Over het Convenant

In het Convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de hernieuwbare energiesector. Dit gebeurt door gezamenlijk risico’s in de waardeketen op het gebied van mensenrechten en milieu in kaart te brengen en deze aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld via collectieve projecten. Daarnaast wordt verwacht dat commitment aan IMVO steeds meer een integraal onderdeel zal worden van aanbestedingen in de zonne- en windenergiesector. In totaal zijn momenteel 34 bedrijven uit deze sector actief in verschillende schakels van de waardeketen en staan ze in contact met een breed netwerk van leveranciers en klanten. TenneT committeert zich om een positieve bijdrage te leveren aan de discussies, hun ervaringen te delen en samen met de andere partijen substantiële vooruitgang te boeken op weg naar verantwoord ondernemen in hun sector.