Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan Tata Steel

Tegen welke uitdagingen lopen metaalbedrijven in de praktijk aan bij de toepassing van due diligence? Hoe kan samenwerking de proactiviteit van bedrijven en de impact in de keten vergroten? En op welke acties wordt ingezet in jaar vier van het convenant? Deze vragen en meer stonden centraal tijdens de algemene ledenvergadering van het Metaalconvenant. De dag werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Bezoek aan Tata Steel © SER

Algemene ledenvergadering

De partijen van het Metaalconvenant kwamen bij elkaar voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In het convenant werken NGO’s, overheid en het bedrijfsleven samen om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de ketens van de metaalsector aan te pakken. Bij het convenant zijn zowel bedrijven uit de productie- als de recyclingsector aangesloten. Tijdens de vergadering werd onderzocht hoe de partijen actiever kunnen samenwerken en in de toekomst meer gezamenlijke projecten kunnen opstarten.

De partijen zijn inmiddels bezig met het opstarten van een collectief project ‘Improving Occupational Health & Safety @ work in Andean mines’, waarbij CNV Internationaal de projectleider is en Tata Steel IJmuiden B.V. en Wuppermann Staal Nederland B.V. projectpartners zijn. Het project is onlangs geaccepteerd voor een subsidie van het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) en kan vanaf 2023 van start gaan.

Rondleiding Tata Steel

De dag werd afgesloten met een leerzame rondleiding over het terrein van Tata Steel. Het bezoek aan de oxystaalfabriek maakte inzichtelijk hoe de productie van staal in zijn werk gaat. Ook werd stilgestaan bij de nieuw te ontwikkelen waterstoffabriek op het bestaande terrein in IJmuiden. Het bedrijf wil vanaf 2030 staal produceren met waterstof in plaats van steenkool. Uiteindelijk neemt het bedrijf in 2037 volledig afscheid van de traditionele staalproductie in hoogovens.

Doe mee

Is jouw bedrijf actief in de metaalsector? Sluit je dan aan bij het Convenant voor de Metaalsector. Met deelname aan het convenant help je jouw bedrijf verduurzamen en draag je bij aan een positieve impact in de keten. Bovendien helpt het convenant bedrijven met praktische tools bij de voorbereiding op toekomstige due diligence wetgeving.