Deelnemers

Bij het metaalconvenant zijn partijen uit diverse geledingen betrokken. Dan gaat het om bedrijven, brancheorganisaties, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Het gaat om de volgende partijen: Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybedenum, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Hunter Douglas Europe, IUCN Nederland, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, Unicef Nederland, Uzimet, VNMI en Wupperman Staal Nederland.

Daarnaast zijn er ook een aantal steunbetuigers. Dat zijn: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie, en Terre des Hommes.