FME intensiveert samenwerking met IMVO-convenant voor de Metaalsector

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is al sinds de start van het Metaalconvenant in 2019 betrokken als steunbetuiger. Om de banden met het convenant verder versterken, sluit de organisatie zich nu aan als partij bij het Metaalconvenant.

Lassen in de werkplaats © Shutterstock / Robert Kneschke

Het Metaalconvenant bevindt zich in de afrondende fase na een samenwerking van vijf jaar. Doordat partijen in deze vijf jaar veel stappen hebben gezet, zien zij het nut en de noodzaak voor het voortzetten van de samenwerking via een convenant. Gesprekken over een vervolg zijn daarom volop gaande. Deze fase is voor FME hét moment om de samenwerking met convenantspartijen te intensiveren en om actief mee te denken over de invulling van een vervolgsamenwerking in de metaalsector.

De 2.200 leden van FME zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie en grote industrie/multinationals die onder andere actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Het verder stimuleren en faciliteren van de verduurzaming van de sector is één van de speerpunten in de nieuwe meerjarenstrategie van FME. FME vindt het belangrijk dat lidbedrijven ook buiten Nederland hun verantwoordelijkheid nemen en dus internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De technologische industrie heeft lange en complexe toeleveringsketens, die zich uitstrekken over de hele wereld. Metalen zijn daarin belangrijke grondstoffen. Samen met partijen van het Metaalconvenant wil FME daarom werken aan duurzame metaalketens.

Theo Henrar, Voorzitter FME: “Met onze toetreding tot het Metaalconvenant willen wij een verbindende factor zijn en onze leden helpen om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun ketens. Daarbij hopen we gebruik te maken van de al aanwezige kennis en expertise binnen het convenant, maar ook zelf ‘best practices’ en inzichten uit de achterban in te brengen.”

Partijen bij het Metaalconvenant zijn enthousiast over deze ontwikkeling en kijken uit naar een nauwe samenwerking met FME.