Partijen Convenant voor de Metaalsector versterken samenwerking in uitdagend derde jaar

Partijen van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector kijken terug op een uitdagend jaar. Internationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en stijgende energieprijzen hadden een grote impact op de sector. De urgentie voor het realiseren van een verantwoorde metaalketen leeft bij de partijen in het convenant, zoals blijkt uit de jaarrapportage 2021-2022.

IMVO convenant Metaal jaarrapportage 2021-2022 © Shutterstock

Due diligence webtool

Ondanks de uitdagingen werkten de partijen het afgelopen jaar zowel individueel als collectief aan verantwoorde metaalketens. De jaarrapportage laat zien dat meer bedrijven internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in hun beleid integreerden. Ook wordt vaker gecommuniceerd over de voortgang op dit gebied. Dit jaar publiceerden 10 van de 13 aangesloten bedrijven hun IMVO-beleid, tegenover 6 van de 11 in het tweede jaar. De monitoring vond dit jaar voor het eerst plaats via de nieuwe due diligence webtool. Met deze op maat gemaakte tool kunnen bedrijven invulling geven aan due diligence verplichtingen en bijhorende processen verbeteren. De tool is ook geschikt gemaakt voor recyclingbedrijven: in de tool wordt rekening gehouden met zowel de toeleverings- als afzetkant van de keten. Verder werd in het derde jaar ingezet op due diligence ondersteuning van bedrijven via kennissessies en 1-op-1 advies door maatschappelijke organisaties.  

Collectieve projecten

De samenwerking tussen partijen nam het afgelopen jaar toe, ondanks dat het een punt van aandacht was. Zo werd tijdens een werkbezoek gesproken over diverse onderwerpen om een beter begrip te krijgen van elkaars werelden en om mogelijkheden voor verdere samenwerking te verkennen. Ook werd een onderzoek uitgevoerd naar veiligheids- en gezondheidsrisico’s in mijnen in Peru, Bolivia en Colombia door CNV Internationaal. De resultaten worden in jaar vier ingezet voor een collectief project om de werkomstandigheden te verbeteren.

Vanuit Tata Steel werd een bezoek gebracht aan een mangaanmijn om in gesprek te gaan met lokale stakeholders. Krommenhoek Metals en Global March Against Child Labour zijn in het derde jaar gestart met een onderzoek naar de risico’s bij de verwerking van schroot. Verder sloten twee nieuwe bedrijven zich aan bij het convenant in het derde jaar: Raak Metals en Van Peperzeel.

Vooruitkijken jaar 4

In het vierde jaar wordt verder ingezet op de ondersteuning van bedrijven bij de uitvoering van due diligence. De werkgroep die over recycling gaat, wil grote recyclingbedrijven aan boord krijgen om meer inzicht in de internationale afzetketens en mogelijke risico’s te krijgen.  Ook de bestaande collectieve projecten worden voortgezet in jaar vier.

Prof. dr. Tineke Lambooy, Voorzitter Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector: “Mensenrechtenschendingen tijdens de oorlog in Oekraïne en de afhankelijkheid van Russisch gas wijzen ons erop dat IMVO en het realiseren van verantwoorde ketens absoluut noodzakelijk zijn. In het convenant worden Partijen uitgedaagd om samen te werken en oplossingen te vinden in plaats van tegenover elkaar te staan. Laten we geleerde lessen gebruiken en inzetten als onderdeel van bestaande internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving om een versnelling naar een verantwoorde metaalsector mogelijk te maken.