Partijen Convenant voor de Metaalsector versterken vertrouwen in productief vierde jaar

De partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector kijken terug op een productief jaar. Het vertrouwen tussen de partijen werd versterkt. Dit resulteerde in actieve nieuwe samenwerkingen op thema’s zoals gezondheid en veiligheid in mijnen en de risico’s op kinderarbeid bij recycling van metalen. Daarnaast nam dankzij trainingen de kennis over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) bij bedrijven toe. Dit alles staat te lezen in de vierde jaarrapportage (2022-2023).

Metaal gieten © AdobeStock / Dmitry Volochek

Samenwerking on the ground

Bedrijven, brancheorganisaties, de overheid, vakbonden en ngo’s in het convenant hebben dit jaar intensief samengewerkt. Dankzij werkbezoeken en kennisuitwisseling ontstond meer wederzijds begrip. Dit leidde ertoe dat partijen elkaar nu goed weten te vinden en actief samenwerken op diverse thema’s. Zo hebben CNV Internationaal, Tata Steel en Wuppermann Staal dankzij interviews met arbeiders en stakeholders meer inzicht gekregen in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in mijnen in Bolivia en Peru. De uitkomsten worden actief gedeeld met partners binnen en buiten het convenant om de werkomstandigheden rondom de mijnbouw in deze regio te verbeteren. Ook kunnen de opgedane lessen worden gebruikt bij de aanpak van risico’s in andere landen of bij de winning van andere metalen.

Daarnaast brachten Global March Against Child Labour en Krommenhoek Metals gezamenlijk de risico’s op kinderarbeid in de metaalrecyclingketen in India in kaart. Dit onderzoek heeft tot concrete resultaten en belangrijke inzichten geleid. De samenwerking met lokale partners en productielocaties blijkt echter lastig. Op dit moment wordt samenwerking gezocht met andere metaalrecyclingbedrijven om via een gezamenlijk project de impact te vergroten en meer inzicht te krijgen in de omstandigheden op specifieke verwerkingslocaties.

Kennisuitwisseling

Ook in Nederland vond kennisuitwisseling plaats. In het kader van de circulaire economie en verantwoorde metaalrecycling werd een rondetafelgesprek georganiseerd met bedrijven, ngo’s, ministeries, experts en de brancheorganisatie. Het gesprek bracht uitdagingen en kansen aan het licht, zoals transparantie in de keten, de stimulerende of vertragende werking van wet- en regelgeving en kansen voor innovatie. Daarnaast werden kennissessies georganiseerd over de voorbereiding op de ‘LME Responsible Sourcing Requirements’, de risico’s op kinderarbeid bij de productie van mica in India en Madagascar, de risico’s in mangaanmijnen in Zuid-Afrika en over toekomstige wetgeving op het gebied van duurzaamheid voor de metaalsector.

Monitoring

De jaarlijkse monitoring laat zien dat bedrijven voortgang boeken bij de toepassing van due diligence. Dit jaar publiceerden 11 van de 12 bedrijven hun IMVO-beleid en maakten 8 bedrijven gebruik van de assessment tool om hun voortgang bij de toepassing van de OESO-richtlijnen te monitoren. Eén bedrijf sloot zich in jaar 4 aan en kon daarom nog niet meedoen aan de jaarlijkse monitoring. Ook leverden 7 van de 11 bedrijven een risicoanalyse aan. Daarnaast hebben twee bedrijven (Van Peperzeel en E-MAX) aangegeven het convenant na jaar 4 te verlaten.

Maatschappelijke organisaties brachten dit jaar werkbezoeken aan bedrijven om te onderzoeken hoe zij bedrijven actiever kunnen ondersteunen bij de toepassing van due diligence. Daarnaast werden praktische tweedaagse due diligence trainingen georganiseerd om de kennis onder bedrijven binnen en buiten het convenant te vergroten.

Vooruitkijken

In het vijfde en laatste jaar van het convenant worden de collectieve projecten verder doorontwikkeld. Ook wordt actief samenwerking gezocht met bedrijven en stakeholders buiten het convenant om kennis te delen en het bewustzijn over het belang van IMVO in de sector te vergroten. De reeds aangesloten bedrijven worden geholpen om hun inspanningen op het gebied van due diligence verder te verbeteren. Ook voeren de partijen gesprekken over een de voortzetting van sectorale samenwerking binnen de metaalsector na afloop van het convenant, dat aanvankelijk als samenwerkingsverband voor 5 jaar van kracht ging.

Download de jaarrapportage 2022-2023