Onderzoek veiligheids- en gezondheidsrisico’s in mijnen Peru, Bolivia en Colombia

De partijen binnen het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector doen onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van mijnwerkers in Peru, Bolivia en Colombia. In deze mijnen worden onder andere zilver, koper, zink, lood en molybdenum gewonnen voor Nederlandse bedrijven.

Onderzoek veiligheid gezondheid mijnen Peru © CNV International

Eerder ontwikkelden de partijen al een collectieve ‘heat map’, die inzicht gaf in de risico’s in de ketens van de deelnemende bedrijven. Daarbij werd duidelijk dat er veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn. Werken in de mijnen is vaak zwaar werk, waarbij schadelijke stoffen en gassen kunnen vrijkomen. Met het nu aangekondigde onderzoek willen de partijen een beter beeld van de aard en omvang van de risico’s krijgen.

Het onderzoek bestaat uit interviews met alle betrokken stakeholders: lokale arbeiders, vakbonden, bedrijven en overheden. Daarnaast kunnen mijnwerkers een digitale enquête invullen op hun telefoon of tablet. Maurice van Beers van CNV International leidt het onderzoek: “Om de ervaringen van mijnwerkers op te halen, willen we de drempel om mee te doen zo laag mogelijk maken. Daarnaast is het heel belangrijk dat bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant hun eigen lokale contacten inzetten. Zo krijgen we een compleet beeld.”

De interviews en enquêtes worden naar verwachting in mei 2022 afgerond. De resultaten geven inzicht in de aard en omvang van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, de mate waarin overheidsrichtlijnen en wetgeving deze risico’s adresseren en de maatregelen die lokale bedrijven op dit moment nemen om problemen te voorkomen. Van Beers: “Met die actuele informatie kunnen we met alle partijen binnen het convenant een plan van aanpak maken om misstanden aan te pakken en risico’s voor mijnwerkers te verkleinen. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.”

Onderzoek veiligheid gezondheid mijnen Peru
© Victor Mallqui