Nieuwe inzichten in risico’s Braziliaanse natuursteensector

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben twee rapporten uitgebracht over de risico’s in de natuursteensector in Brazilië. Op basis van deze risicoanalyse zijn TruStone-bedrijven die materialen importeren uit dit land, een dialoog gestart met lokale stakeholders.

Mijnwerker aan het werk in een granietmijn © Shutterstock / Renan Martelli da Rosa

Uit het eerste rapport blijkt hoe belangrijk de natuursteensector is voor de economie in Brazilië. De rijke geologische diversiteit maakt dat Brazilië de vijfde grootste producent van natuursteenplaten en -blokken in de wereld is en de zesde grootste exporteur. In dit rapport staat een lijst van lokale leveranciers die niet voldoen aan de regelgeving rond met name veilige en gezonde werkomstandigheden.

Alarmerend

In Brazilië zijn de arbeidsomstandigheden rond de mijnbouw alarmerend: de kans op dodelijke arbeidsongevallen is in de winningsindustrie maar liefst zes keer groter dan in alle andere sectoren. Tijdens veldonderzoek in de staat Espírito Santo – waaruit een tweede rapport voortkwam- benoemde een lokale vakbond actief in de natuursteensector de volgende pijnpunten:

  • een hoog aantal fatale ongelukken, alsook gevallen van silicose;
  • afgesproken arbeidsuren worden vaak overschreden;
  • veiligheidsstandaarden worden niet gerespecteerd;
  • beperkte voorzieningen als toiletten en drinkbaar water;
  • het basissalaris uit de CAO voor werknemers in de marmer- en granietsector ligt boven het minimumsalaris maar ligt ver weg van een leefbaar loon.

De vakbonden stelden ook een aantal verbeteringen vast in de rapporten. De CAO afgesloten met de lokale vakbond zorgt voor een reeks garanties voor werknemers in de sector. Vakbondsleiders gaven tijdens het gesprek aan dat over het algemeen de lokale bedrijven salarissen op regelmatige basis uitbetalen, zonder uitstel en foutloos.

Samenwerking

Bedrijven hebben veel geleerd over de risico’s in de Braziliaanse natuursteensector. Dit inzicht helpt om de dialoog met leveranciers hierover aan te gaan. De maatschappelijke organisaties bekijken met bedrijven en lokale organisaties of er een collectief TruStone-project kan worden opgezet om een gezamenlijke aanpak van risico’s mogelijk te maken.

De rapporten zijn beschikbaar voor leden van het Initiatief TruStone.