Waarom Initiatief TruStone

Vooral in Aziƫ, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. De Natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland heeft het initiatief genomen om dit gezamenlijk aan te pakken.
De natuursteensector in Nederland en België bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden.

Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen. De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid verwachten dat bedrijven zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

De sector gaat direct aan de slag met het in kaart brengen van risico’s in de productieketen en zal samenwerken met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

Klik hieronder op de afbeelding om de video van de ondertekening te zien:
Please accept marketing-cookies to watch this video.