Over het Initiatief TruStone

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er regelmatig sprake is van schending van mensen- en arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. De natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland heeft het initiatief genomen om dit gezamenlijk aan te pakken.


In de natuursteensector in Nederland en Vlaanderen zijn enkele honderden bedrijven actief. Zij zijn gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden.

De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid verwachten dat bedrijven zich inspannen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en duurzaam ketenbeheer. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen, zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). Ook is wetgeving in aantocht die IMVO verplicht stelt voor veel bedrijven.

De sector brengt risico’s in de productieketen in kaart en werkt samen met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen aan te pakken als kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, en veiligheid en gezondheid in de keten.

Kijk hieronder naar de ondertekening van het convenant (mei 2019):