Nieuws

Aansluiten bij Initiatief TruStone aantrekkelijker

20-01-2022

Voor bedrijven die onder de cao Afbouw vallen, wordt het aansluiten bij het Initiatief TruStone financieel aantrekkelijker. Bedrijven die natuursteen importeren die is gewonnen of verwerkt in risicolanden, krijgen een korting van 400 euro per jaar als zij lid worden van het Initiatief TruStone. Voor bedrijven die niet zelf importeren of alleen materialen importeren die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, betekent dit een lidmaatschap zonder kosten. De korting op het lidmaatschap wordt gefinancierd vanuit het O&O-fonds Afbouw en jaarlijks geëvalueerd.

Handreiking helpt bedrijven op weg met publieke communicatie

19-10-2021

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij de publieke communicatie over misstanden in de keten en hun inspanningen om die te voorkomen of te verminderen. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Handreiking ondersteunt bedrijven op weg naar leefbaar loon

20-09-2021

Het inititiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven te helpen om bij te dragen aan een leefbaar loon voor arbeiders in de natuursteenketen. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Handreiking helpt toeleveringsketen in kaart brengen

09-07-2021

Het Initiatief TruStone heeft voor deelnemende bedrijven een handreiking uitgebracht om de toeleveringsketen in kaart te brengen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Tijdens deze vaak lange weg treden meerdere sociale en milieurisico’s op. De handreiking helpt deze dergelijke risico's te identificeren en aan te pakken.

Jaarrapportage Initiatief Trustone: Nederlandse en Vlaamse bedrijven zetten belangrijke stappen richting verantwoorde natuursteenketens

22-03-2021

Uit de eerste jaarrapportage van het Initiatief TruStone blijkt dat bedrijven belangrijke stappen zetten richting verantwoorde natuursteenketens. Deelnemende bedrijven hebben een groeiend inzicht in de herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt al bij aan verbeteringen van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten.

Overheid heeft sleutelrol in verduurzaming natuursteenketen

13-10-2020

Verantwoord natuursteen inkopen vraagt om een proces- en een cultuurverandering. Dit blijkt uit de tussentijdse rapportage over pilotprojecten die in opdracht van het Initiatief TruStone is opgesteld. Het rapport geeft een groot aantal aanbevelingen hoe aanbestedende diensten kunnen bijdragen aan verbeteringen van omstandigheden voor mens en milieu in toeleveringsketens.

Deelname TruStone helpt leveranciers bij aanbesteding Amsterdam

09-09-2020

Amsterdam heeft een stadsbrede aanbesteding voor natuursteen in de markt gezet. Leveranciers kunnen meedingen naar een meerjarig raamcontract voor negen categorieën natuursteen.

Nieuwe toetreders uit Nederland en Vlaanderen

14-05-2020

De afgelopen weken hebben drie bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Het zijn de Nederlandse bedrijven B&S Natuursteen en Steenwerck en het Vlaamse bedrijf VietBlueStone.

DKG Groep sluit zich als eerste grote retailketen aan bij TruStone Initiatief

06-02-2020

DKG Groep (Bruynzeel en Keller Keukens) is de 28e deelnemer aan IMVO-convenant natuursteen. Daarmee zijn zij de veertiende Nederlandse deelnemer aan het TruStone Initiatief.

Initiatief TruStone verwelkomt gemeente Amsterdam tijdens startbijeenkomst

29-11-2019

Het Initiatief Trustone komt op gang. Tijdens de startbijeenkomst werden de deelnemers aan de hand van praktijksituaties op weg geholpen om invulling te geven aan hun IMVO-beleid. Ook werd de Gemeente Amsterdam als nieuwe deelnemer verwelkomd.