Nieuws

ActionAid treedt toe tot convenant

13-04-2023

ActionAid, een internationale ngo die opkomt voor vrouwenrechten en strijdt voor een duurzame en gendergelijke wereld, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Al enkele maanden werkt ActionAid samen met partijen in het convenant op het verduurzamen van de zwart graniet keten in Zimbabwe. Deze samenwerking heeft geleid tot deelname aan het convenant.

Bedrijven Initiatief TruStone zetten stappen naar duurzame keten

05-04-2023

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, het IMVO-convenant voor de natuursteensector, zetten verdere stappen om de risico’s in hun toeleveringsketens kaart te brengen en aan te pakken. Vier op de vijf deelnemende natuursteenbedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In Initiatief TruStone werken natuursteenbedrijven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.

Initiatief TruStone breidt uit met nieuwe lidbedrijven

17-03-2023

De afgelopen weken hebben zeven Nederlandse bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone, het IMVO-convenant voor de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector. De bedrijven willen aan de slag met due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in hun toeleveringsketen. Ze zoeken daarvoor de samenwerking op met ngo’s, vakbonden en de overheid in het convenant evenals met andere deelnemende bedrijven uit de sector.

Rotterdam sluit zich aan bij Initiatief TruStone

25-01-2023

De gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan actief te willen werken aan een verdere verduurzaming van de natuursteenketen.

Breda neemt deel aan Initiatief TruStone

18-01-2023

De gemeente Breda neemt voortaan deel aan Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Gemeente Duffel (B) sluit zich aan bij Initiatief TruStone

22-12-2022

De Vlaamse gemeente Duffel heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan concreet te willen werken aan de verdere verduurzaming van de natuursteensector.

Nieuwe ambassadeur geeft Initiatief TruStone impuls

14-11-2022

Toon Huijps is gestart als ambassadeur van het Initiatief TruStone. Zijn voornaamste taak is te zorgen dat meer bedrijven zich aansluiten bij het convenant. Hij gaat daarvoor actief bedrijven benaderen uit de natuursteensector, retailers, infrabedrijven en aannemers.

Initiatief TruStone zet in op groei in tweede helft convenantsperiode

17-10-2022

Het Initiatief TruStone heeft 2,5 jaar na de start een zelfevaluatie uitgebracht. Steeds meer natuursteenbedrijven doen kennis op over due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en passen dit ook toe. Er is breed draagvlak onder de partijen om het convenant na de looptijd van vijf jaar voort te zetten, mede door de goede onderlinge samenwerking. Tegelijkertijd heeft het convenant de komende jaren enkele opgaven, waaronder een groei van het aantal aangesloten bedrijven.

Handreiking voor aanpak kinderarbeid in natuursteensector

05-08-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen kinderarbeid tegen te gaan. Bedrijven die aandacht willen geven in hun toeleveringsketens aan de rechten van kinderen, vinden in deze handreiking veel goede tips. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Resultaten stakeholderdialoog Rajasthan

14-06-2022

In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen het Initiatief TruStone, ngo Arisa en bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan, India. Doel is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan. Verschillende resultaten zijn inmiddels bereikt.