Nieuws

Handreiking voor aanpak kinderarbeid in natuursteensector

05-08-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen kinderarbeid tegen te gaan. Bedrijven die aandacht willen geven in hun toeleveringsketens aan de rechten van kinderen, vinden in deze handreiking veel goede tips. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Resultaten stakeholderdialoog Rajasthan

14-06-2022

In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen het Initiatief TruStone, ngo Arisa en bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan, India. Doel is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan. Verschillende resultaten zijn inmiddels bereikt.

Handreiking voor verbetering arbeidsveiligheid en gezondheid in natuursteensector

28-04-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij het aanpakken van risico’s rond arbeidsveiligheid en gezondheid in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Initiatief TruStone wil meer inzicht in productieketens

07-04-2022

De Nederlandse en Vlaamse bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief TruStone, krijgen ondanks de coronapandemie steeds meer inzicht in de herkomst van hun materialen zo blijkt uit de Jaarrapportage. De ambitie is om met hulp van lokale partijen ook meer inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden. 28 van de 32 beoordeelde bedrijven voldoen aan de convenantsafspraken. In het convenant werken het bedrijfsleven, vakbonden, ngo’s en de Nederlandse en Vlaamse overheid samen aan verduurzaming van de natuursteensector.

Handreiking ondersteunt bedrijven in aanpak discriminatie

17-03-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te ondersteunen in het aanpakken van discriminatie en genderkwesties in hun toeleveringsketens. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Overheid aanjager verduurzaming natuursteensector

08-02-2022

Overheden kunnen via hun aanbestedingen een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de natuursteensector door Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) op te nemen in hun inkoopvoorwaarden. Dat is een belangrijke conclusie van het pilotprogramma ISV Natuursteen van het Initiatief TruStone.

Aansluiten bij Initiatief TruStone aantrekkelijker

20-01-2022

Voor bedrijven die onder de cao Afbouw vallen, wordt het aansluiten bij het Initiatief TruStone financieel aantrekkelijker. Bedrijven die natuursteen importeren die is gewonnen of verwerkt in risicolanden, krijgen een korting van 400 euro per jaar als zij lid worden van het Initiatief TruStone. Voor bedrijven die niet zelf importeren of alleen materialen importeren die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, betekent dit een lidmaatschap zonder kosten. De korting op het lidmaatschap wordt gefinancierd vanuit het O&O-fonds Afbouw en jaarlijks geëvalueerd.

Handreiking helpt bedrijven op weg met publieke communicatie

19-10-2021

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij de publieke communicatie over misstanden in de keten en hun inspanningen om die te voorkomen of te verminderen. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Handreiking ondersteunt bedrijven op weg naar leefbaar loon

20-09-2021

Het inititiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven te helpen om bij te dragen aan een leefbaar loon voor arbeiders in de natuursteenketen. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Handreiking helpt toeleveringsketen in kaart brengen

09-07-2021

Het Initiatief TruStone heeft voor deelnemende bedrijven een handreiking uitgebracht om de toeleveringsketen in kaart te brengen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Tijdens deze vaak lange weg treden meerdere sociale en milieurisico’s op. De handreiking helpt deze dergelijke risico's te identificeren en aan te pakken.