Nieuws

Jaarrapportage Initiatief Trustone: Nederlandse en Vlaamse bedrijven zetten belangrijke stappen richting verantwoorde natuursteenketens

22-03-2021

Uit de eerste jaarrapportage van het Initiatief TruStone blijkt dat bedrijven belangrijke stappen zetten richting verantwoorde natuursteenketens. Deelnemende bedrijven hebben een groeiend inzicht in de herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt al bij aan verbeteringen van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten.

Overheid heeft sleutelrol in verduurzaming natuursteenketen

13-10-2020

Verantwoord natuursteen inkopen vraagt om een proces- en een cultuurverandering. Dit blijkt uit de tussentijdse rapportage over pilotprojecten die in opdracht van het Initiatief TruStone is opgesteld. Het rapport geeft een groot aantal aanbevelingen hoe aanbestedende diensten kunnen bijdragen aan verbeteringen van omstandigheden voor mens en milieu in toeleveringsketens.

Deelname TruStone helpt leveranciers bij aanbesteding Amsterdam

09-09-2020

Amsterdam heeft een stadsbrede aanbesteding voor natuursteen in de markt gezet. Leveranciers kunnen meedingen naar een meerjarig raamcontract voor negen categorieën natuursteen.

Nieuwe toetreders uit Nederland en Vlaanderen

14-05-2020

De afgelopen weken hebben drie bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Het zijn de Nederlandse bedrijven B&S Natuursteen en Steenwerck en het Vlaamse bedrijf VietBlueStone.

DKG Groep sluit zich als eerste grote retailketen aan bij TruStone Initiatief

06-02-2020

DKG Groep (Bruynzeel en Keller Keukens) is de 28e deelnemer aan IMVO-convenant natuursteen. Daarmee zijn zij de veertiende Nederlandse deelnemer aan het TruStone Initiatief.

Initiatief TruStone verwelkomt gemeente Amsterdam tijdens startbijeenkomst

29-11-2019

Het Initiatief Trustone komt op gang. Tijdens de startbijeenkomst werden de deelnemers aan de hand van praktijksituaties op weg geholpen om invulling te geven aan hun IMVO-beleid. Ook werd de Gemeente Amsterdam als nieuwe deelnemer verwelkomd.

Nieuwe fase voor IMVO in natuursteensector

11-10-2019

Het Initiatief TruStone is per 1 oktober van start gegaan. De partijen hebben tevens een voorzitter benoemd. Daarmee gaat het de volgende fase in om in Nederland en Vlaanderen werk te maken van internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de natuursteensector.

Deelnemers pilot natuursteen bezoeken Belgische steengroeve

27-05-2019

Op woensdag 22 mei bracht een groep van 20 deelnemers van de pilot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) natuursteen een bezoek aan steengroeve Carrières du Hainaut in Wallonië. De groeve is een van de grootste van Europa. Er wordt hardsteen gewonnen die voor een belangrijk deel wordt gebruikt voor de publieke ruimte in Nederland en Vlaanderen.

Indiase partners Initiatief Trustone bezoeken Nederland

23-05-2019

Op 23 mei 2019 spraken deelnemers aan het Initiatief TruStone en de pilotprojecten over maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen met Indiase partners van de NGOs Arisa en Coalitie Stop Kinderarbeid.

IMVO Initiatief TruStone van start: Nederland en Vlaanderen slaan handen ineen voor eerlijk natuursteen

13-05-2019

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Dit ‘IMVO initiatief TruStone’ is tot stand gekomen na een periode van intensieve besprekingen onder leiding van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad.