Nieuws

Evaluatierapport: Initiatief TruStone heeft potentie voor vervolg

15-05-2024

Partijen van het Initiatief TruStone zien in de uitkomsten van de eindevaluatie een goede basis voor een vervolg van het natuursteenconvenant. In deze evaluatie, uitgevoerd door de KU Leuven, staan daarvoor ook diverse aanbevelingen. De stuurgroep van het convenant onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

22-04-2024

De gemeente Kerkrade heeft zich aangesloten bij het Nederlands/Vlaams Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Groeiend Initiatief TruStone legt duurzame lat hoger

03-04-2024

Bijna 60 procent van de aangesloten bedrijven bij Initiatief TruStone, het Nederlands/Vlaamse IMVO-convenant voor de natuursteensector, ligt op schema om de convenantsafspraken volledig na te komen. Het blijft een uitdaging voor bedrijven om risico’s steeds dieper in de keten op te sporen en aan te pakken. Koplopers laten echter zien dat het mogelijk is om impact te maken. De convenantspartijen blijven de aanpak ondersteunen en onderzoeken hoe het convenant eind 2024 voortgezet kan worden.

Nieuwe inzichten in risico’s Braziliaanse natuursteensector

19-03-2024

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben twee rapporten uitgebracht over de risico’s in de natuursteensector in Brazilië. Op basis van deze risicoanalyse zijn TruStone-bedrijven die materialen importeren uit dit land, een dialoog gestart met lokale stakeholders.

NTS Helmond nieuwe deelnemer Initiatief TruStone

29-01-2024

NTS Helmond, een granietbewerker in de hightech-industrie, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee nemen 35 bedrijven uit Nederland deel aan het IMVO-convenant voor de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector.

10 tips voor verantwoord natuursteen inkopen

21-12-2023

Het instituut HIVA van de KU Leuven heeft een Snelgids gepubliceerd over verantwoord aankopen van natuursteen door publieke opdrachtgevers. De praktische gids leidt aanbestedende overheden via 10 tips door een verantwoord aankoopproces. Dit helpt opdrachtgevers om bij te dragen aan verbeteringen van sociale en milieu-omstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen.

Werkbezoek Rajasthan onderdeel van continue dialoog en verbeteringen in natuursteenketen

18-12-2023

Onlangs bracht een aantal deelnemers van TruStone een werkbezoek aan de regio Rajasthan in India, waar veel zandsteen wordt gewonnen en verwerkt. Zij volgden trainingen, bezochten productielocaties en voerden veel gesprekken waarbij concrete afspraken zijn gemaakt. De deelnemers kijken positief terug op het werkbezoek als onderdeel van de stakeholderdialoog die wordt voortgezet.

Risicoanalyse Turkije brengt nieuwe inzichten voor dialoog tussen importeur en leverancier

23-10-2023

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben een rapport uitgebracht over de risico’s in de fabrieken en groeves waar natuursteen wordt verwerkt en gedolven in Turkije.

Vlaamse overheden sluiten zich aan

13-07-2023

De afgelopen periode zijn de Vlaamse gemeenten Ieper en Lint toegetreden tot het Initiatief TruStone. Ook de provincie West-Vlaanderen sloot zich aan.

Handreikingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China

02-06-2023

Het Initiatief TruStone heeft twee handreikingen uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen met de toepassing van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in China.