Deelnemende partijen

Aan Initiatief TruStone doen de Vlaamse en Nederlandse natuursteensector mee, samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid, ngo’s en vakbonden en individuele natuursteenbedrijven.

Initiatief Trustone is in mei 2019 ondertekend door de Nederlandse en Vlaamse overheid, de brancheorganisaties DI-Stone, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Bond voor Aannemers in Tegelwerken (Bovatin) en Febenat, de vakbonden FNV, CNV en ACV Bouw- Industrie & Energie, de ngo’s Arisa en WSM (We Social Movements) en de natuursteenbedrijven Arte, Michel Oprey & Beisterveld en Marshalls. Inmiddels hebben zich tientallen natuursteenbedrijven uit Nederland en Vlaanderen aangesloten.

De doelstelling is dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven uit de natuursteensector alsmede aanbestedende organisaties zich bij het convenant aansluiten. Meer informatie over meedoen!


ACV Bouw- Industrie & Energie
Arisa
Arte di Granito
Bond voor Aannemers in Tegelwerken (Bovatin)
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
DI-Stone
Febenat
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
Michel Oprey & Beisterveld
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)
Rijksoverheid
WSM – We Social Movements