Resultaten stakeholderdialoog Rajasthan

In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen het Initiatief TruStone, ngo Arisa en bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan, India. Doel is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan. Verschillende resultaten zijn inmiddels bereikt.

Natuursteen © Arisa
De deelnemers hebben afgesproken om samen te werken aan drie onderwerpen:
• Verbetering van de registratie van met name loonbetalingen: Het doel is de registratie van loonbetalingen te verbeteren. In veel steengroeven en cobbleyards worden arbeiders contant betaald. Werk dat door groeve-eigenaren aan thuiswerkers wordt uitbesteed, wordt ook contant betaald. Als gevolg hiervan is het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van welke arbeiders de kasseien verwerken en of hun arbeidsrechten worden nageleefd. Om risico’s zoals lage lonen en dwangarbeid te voorkomen, is het noodzakelijk om arbeid uit het informele circuit te halen en de transparantie te vergroten. Een belangrijke stap om dat te bereiken is om alle werknemers te voorzien van een ID-kaart en een bankrekening.
• Verbetering van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden: het doel is om te voorzien in schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen voor mannen èn vrouwen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Toegang bieden tot herstel en verhaal: het doel is om toegang te bieden tot een klachten- en geschillenmechanisme zodat belanghebbenden in de toeleveringsketen (zoals werknemers of mensen die in de buurt van fabrieken of steengroeven wonen) hun stem kunnen laten horen. Het zorgt er ook voor dat bedrijven echt weten wat er speelt op het gebied van sociale, mensen- en milieurechten.

De dialoog heeft een brede beweging in de regio Bundi in Rajasthan op gang gebracht. Dat heeft geleid tot de volgende resultaten:
• De overheid heeft een e-registratiesysteem opgezet voor niet-geregistreerde arbeiders. TruStone-partners ARAVALI en SFNS helpen arbeiders in de sector zich aan te melden voor deze online regeling.
• De overheid bouwt een watervoorziening in Budhpura. Huizen en fabrieken worden aangesloten op het watersysteem.
• SFNS en Manjari bezoeken doorlopend locaties (steengroeven en cobble yards) om werknemers te informeren over hun rechten.

Betrokken aangesloten bedrijven:
• Brachot
• B&S Natuursteen BV
• Maris natuursteen
• Marshalls NV
• Michel Oprey & Beisterveld
• Stone NV
• Tuinmaterialen Meynen
• Vandix BVBA
• Westvlaams Tegelhuis NV

Lokale partners:
Aravali
SFNS
• Manjari