Gemeente Duffel (B) sluit zich aan bij Initiatief TruStone

De Vlaamse gemeente Duffel heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee geeft de gemeente aan concreet te willen werken aan de verdere verduurzaming van de natuursteensector.

Initiatief TruStone © Shutterstock

Overheden zijn belangrijke inkopers van natuursteen die wordt toegepast in de openbare ruimte op pleinen, in overheidsgebouwen en monumenten. Maatschappelijk verantwoord inkopen is voor hen van groot belang, indien zij bijvoorbeeld kinderarbeid willen tegengaan die kan voorkomen bij de winning en verwerking van natuursteen of de arbeidsomstandigheden van werknemers wil verbeteren. Het onafhankelijke secretariaat van het Initiatief, ondergebracht bij de SER, biedt aanbestedende diensten ondersteuning bij het maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen via het Internationale Sociale Voorwaarden-loket.

Het totaal aantal deelnemende Vlaamse gemeenten komt met de aansluiting van Duffel op 29, daarnaast is ook de Vlaamse overheid deelnemer in het convenant. In Nederland hebben zich tot nu acht gemeenten aangesloten bij het convenant, naast het Rijksvastgoedbedrijf.