Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

De gemeente Kerkrade heeft zich aangesloten bij het Nederlands/Vlaams Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Bouwvakker boort met boormachine in een rotssteen © Adobestock/Abdul

Veel gemeenten vinden maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden in sectoren te verbeteren of kinderarbeid tegen te gaan. Dit speelt ook een rol bij de winning en verwerking van natuursteen, die door gemeenten wordt toegepast in de openbare ruimte op pleinen, in gebouwen en monumenten. René van Drunen, wethouder gemeente Kerkrade: “Duurzaamheid is voor onze gemeente van essentieel belang. Door dit convenant te ondertekenen, dragen we bij aan een eerlijke en duurzame toeleveringsketen voor natuursteen. We streven ernaar om niet alleen goede kwaliteit te leveren, maar ook om ethisch verantwoord te handelen bij elk project dat we uitvoeren. Zo werken we samen aan het Kerkrade van de toekomst: ’t Kirchroa va Mörje."

Convenantsvoorzitter Pieter van der Gaag is blij met de toetreding van Kerkrade: “Steeds meer gemeenten in Vlaanderen en Nederland willen actief bijdragen aan de verduurzaming van de natuursteenketen. TruStone biedt hen de informatie en de ondersteuning om natuursteen maatschappelijk verantwoord in te kopen.”

Het totaal aantal deelnemende Nederlandse gemeenten komt met de aansluiting van Kerkrade op elf. Ook het Rijksvastgoedbedrijf is aangesloten bij het convenant. In Vlaanderen nemen 49 gemeenten deel aan het Initiatief TruStone, naast de Vlaamse overheid.