Handreiking voor aanpak kinderarbeid in natuursteensector

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen kinderarbeid tegen te gaan. Bedrijven die aandacht willen geven in hun toeleveringsketens aan de rechten van kinderen, vinden in deze handreiking veel goede tips. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Kinderrechten © Shutterstock
Kinderarbeid komt voor bij de winning van natuursteen en dit gegeven was de aanleiding voor Nederlandse en Vlaamse bedrijven in de sector om via het Initiatief TruStone samen aan de slag te gaan voor verantwoorde ketens. Deze handreiking geeft wegwijs in het detecteren en aanpakken van het risico op of de vaststelling van kinderarbeid. Bedrijven hebben ook de verantwoordelijkheid om meer in het algemeen na te gaan welke impact ze hebben in hun ketens op de rechten van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke impact op de ontwikkeling van kinderen door milieuomstandigheden of de arbeidssituatie van hun ouders. Sommige bedrijven zijn ook op zoek naar manieren om hun sociale investeringen efficiënter te maken in de leefomstandigheden van kinderen in de regio waar ze actief zijn. De handreiking raakt al deze punten aan met concrete tips voor bedrijven.

Eerder bracht het convenant handreikingen uit over leefbaar loon, publieke communicatie, gender & discriminatie, arbeidsveiligheid & gezondheid, en over het in kaart brengen van de toeleveringsketen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Laatstgenoemde handreiking is alleen beschikbaar voor deelnemende bedrijven. Alle andere handreikingen zijn te raadplegen op de pagina Publicaties van het convenant.

Download de handreiking ‘’Kinderarbeid en kinderrechten’.