Initiatief TruStone zet in op groei in tweede helft convenantsperiode

Het Initiatief TruStone heeft 2,5 jaar na de start een zelfevaluatie uitgebracht. Steeds meer natuursteenbedrijven doen kennis op over due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en passen dit ook toe. Er is breed draagvlak onder de partijen om het convenant na de looptijd van vijf jaar voort te zetten, mede door de goede onderlinge samenwerking. Tegelijkertijd heeft het convenant de komende jaren enkele opgaven, waaronder een groei van het aantal aangesloten bedrijven.

Midterm review © SER

De partijen in het convenant hebben een uitgebreide en transparante zelfevaluatie uitgevoerd. Halverwege de convenantsperiode constateren zij dat veel zaken goed gaan en er ook nog werk aan de winkel is.

Om meer bedrijven te interesseren, zou het Initiatief meer bekendheid moet krijgen onder consumenten, betrokkenen in de keten en bedrijven zowel in Nederland en Vlaanderen als in andere EU-landen. De stuurgroep heeft inmiddels besloten een speciale ambassadeur aan te stellen die bedrijven direct gaat werven. Ook zouden meer aanbestedende diensten zich moeten aansluiten bij TruStone. Partijen zien dat het convenant werkt als katalysator voor maatschappelijk verantwoord inkopen, ook door overheden die niet zijn aangesloten.

Belangrijk is dat bedrijven behoefte hebben aan een perspectief voor de langere termijn. Het kost immers tijd om daadwerkelijk impact in toeleveringsketens te kunnen realiseren. Partijen zien als grootste meerwaarde van het Initiatief dat zij hun krachten bundelen, bijvoorbeeld via collectieve projecten, om zo risico’s in de keten te kunnen identificeren en aanpakken.

Lees de zelfevaluatie