Evaluatierapport: Initiatief TruStone heeft potentie voor vervolg

Partijen van het Initiatief TruStone zien in de uitkomsten van de eindevaluatie een goede basis voor een vervolg van het natuursteenconvenant. In deze evaluatie, uitgevoerd door de KU Leuven, staan daarvoor ook diverse aanbevelingen. De stuurgroep van het convenant onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

Marmergroeve met gesneden blokken en een machines © Adobestock/Osmar01

Onderzoeksinstituut HIVA van de KU Leuven heeft een eindevaluatie uitgevoerd van het Initiatief TruStone over de gehele convenantsperiode (2020-2024). Van de 62 acties die bij aanvang werden gepland, zijn er iets meer dan 50 opgestart en een grote meerderheid is volledig uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat deze acties als volgt gewaardeerd zijn in hun bijdragen aan de doelstellingen van het convenant:

Uit onderzoek blijkt dat deze acties als volgt gewaardeerd zijn in hun bijdragen aan de doelstellingen van het convenant

Conclusies

Het rapport komt tot de volgende conclusies:

  1. het convenant heeft actief bijgedragen aan een verhoogde betrokkenheid van bedrijven bij verantwoorde natuursteen, ondersteunde daarbij leerprocessen, kennisdeling, experimenteren en zorgde voor de opbouw van vertrouwensrelaties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  2. het convenant onderscheidt zich van andere multi-stakeholderinitiatieven en andere convenanten door de actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland en Vlaanderen.
  3. het convenant loopt tegen een aantal structurele punten aan die de aandacht vragen bij een mogelijk vervolg, met name op het gebied van impact.

Aanbevelingen

Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen:

  1. blijf collectieve projecten, die een grote meerwaarde hebben, actief ondersteunen. Belangrijk is daarbij is dat de projecten aansluiten bij alle stappen van het due diligence-proces en worden uitgevoerd onder strakke regie om wederzijdse verwachtingen vooraf helder te hebben.
  2. versterk de aansturing en monitoring om de impact te vergroten, onder andere door meer lokale partijen en aanbestedende overheden te betrekken en audits te laten uitvoeren door onafhankelijke derden.
  3. blijf je met name richten op importeurs en pas het aanbod aan voor kleinere importeurs.
  4. maak het aanbod voor deelname door aanbestedende diensten duidelijker en eenvoudiger.
  5. onderzoek uitbreiding van het convenant met andere materialen en naar andere Europese landen.

Vervolg

De stuurgroep van het convenant onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Binnenkort starten de besprekingen over het vervolg van het convenant dat afloopt op 1 oktober 2024.