10 tips voor verantwoord natuursteen inkopen

Het instituut HIVA van de KU Leuven heeft een Snelgids gepubliceerd over verantwoord aankopen van natuursteen door publieke opdrachtgevers. De praktische gids leidt aanbestedende overheden via 10 tips door een verantwoord aankoopproces. Dit helpt opdrachtgevers om bij te dragen aan verbeteringen van sociale en milieu-omstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen.

Marmergroeve © Adobestock

Verschillende Vlaamse gemeenten zijn in de afgelopen jaren negatief in het nieuws gekomen, omdat kinderarbeid heeft plaatsgevonden bij de winning en verwerking van natuursteen die is toegepast in openbare ruimtes. Het instituut HIVA heeft een analyse uitgevoerd van Vlaamse aanbestedingen met natuursteen. Uit de analyse blijkt dat, ondanks de inspanningen van onder meer TruStone, er nog weinig verandering merkbaar is in het aankoopgedrag van Vlaamse steden en gemeenten. De Snelgids helpt hen om concreet aan de slag te gaan met verantwoord aankopen van natuursteen door in aanbestedingen vereisten op te nemen over verantwoord ondernemen. Ook voor Nederlandse publieke opdrachtgevers zijn de tips heel bruikbaar.

Risico’s

Overheden zijn belangrijke inkopers van natuursteen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) door overheden is daarom van groot belang. Aanbestedende diensten en overheden die deelnemen aan het Initiatief TruStone, kunnen ondersteuning krijgen bij het stellen en analyseren van vragen als: waar komt de natuursteen precies vandaan die wordt gebruikt in een project? Zijn er risico’s gezien de normen die internationaal gesteld worden? Wat gaat de leverancier doen aan die risico’s? Geen enkele overheid wil immers het risico lopen dat pleinen, gevels of monumenten natuursteen bevat die is gewonnen of verwerkt door kinderen, onder dwang, tegen slechte betaling of onder omstandigheden die onwenselijk of gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Download