Vlaamse overheden sluiten zich aan

De afgelopen periode zijn de Vlaamse gemeenten Ieper en Lint toegetreden tot het Initiatief TruStone. Ook de provincie West-Vlaanderen sloot zich aan.

Arbeiders aan het werk in een steenbreekfabriek © Shutterstock / HM Shahidul Islam

Overheden zijn belangrijke inkopers van natuursteen die wordt toegepast in de openbare ruimte op pleinen, in overheidsgebouwen en voor monumenten. Maatschappelijk verantwoord inkopen is hierbij van groot belang, indien zij bijvoorbeeld kinderarbeid willen tegengaan, die kan optreden bij de winning en verwerking van natuursteen, of de arbeidsomstandigheden van werknemers in de natuursteensector wil verbeteren. Het onafhankelijke secretariaat van Initiatief TruStone, ondergebracht bij de SER, biedt aanbestedende diensten ondersteuning bij het maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen via het Internationale Sociale Voorwaarden-loket.

Het totaal aantal deelnemende Vlaamse gemeenten staat nu op 35, daarnaast is ook de Vlaamse overheid deelnemer in dit IMVO-convenant. In Nederland zijn tien gemeenten aangesloten bij het convenant, naast het Rijksvastgoedbedrijf.