Aangesloten aanbestedende diensten

Aan Initiatief TruStone doen aanbestedende diensten uit Vlaanderen en Nederland mee. Zij werken daarmee aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sector, krijgen ondersteuning en voldoen zo aan de eisen van centrale overheden.

Nederland

Vlaanderen


Alle aangesloten partijen