SER start project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met het belang en welzijn van alle stakeholders. Het SER-project ‘betekenisvolle dialoog’, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, helpt bedrijven om in gesprek te gaan met stakeholders.

Vuisten komen samen © Shutterstock / Rawpixel.com

Doel van het tweejarige project is om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder betekenisvolle dialoog en op basis daarvan bedrijven te helpen hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Door het ontwikkelen van praktische tools en trainingen en daarbij te focussen op activiteiten die dichtbij de bestaande bedrijfspraktijk staan, kunnen bedrijven direct zelf aan de slag. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor opschaling. Het project is onderverdeeld in drie fasen: analyse & conceptontwerp, experimenten in de praktijk en kennisoverdracht.

Ga naar de themapagina