Publicaties

Een overzicht van SER-adviezen rond internationaal MVO en links naar de publicatiepagina’s van de internationaal MVO-convenanten.

Algemeen

2021 | SER-advies 'Effectieve Europese gepaste zorgvuldigheidswetgeving voor duurzame ketens'
De SER adviseert de Nederlandse regering hoe Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vorm te geven. Een Europese aanpak moet verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in de toeleveringsketen voorop stellen. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren.

2020 | SER-advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’
Brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren versterken elkaar. De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden via samenwerking, leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken. Op beide vlakken is hiervoor opschalen naar uiteindelijk Europees niveau nodig en een ambitieuze Nederlandse inzet helpt hierbij.

2019 | SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO’
Om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN in 2030 te bereiken, is dringend meer actie nodig. Bedrijven, overheden, burgers en ngo’s moeten nog veel meer dan nu doen voor duurzaam ondernemen.

2014 | SER-advies ‘IMVO-convenanten’
De Nederlandse overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Internationaal is dat vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). De internationaal MVO-convenanten bieden bedrijven in sectorverband de kans om samen met de overheid en andere partijen complexe problemen gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken. Het gaat om afspraken tussen meerdere partijen die zich verbinden tot het behalen van tastbare resultaten gebaseerd op OESO-richtlijnen de UNGP’s.

Internationaal MVO-convenanten