Waarom convenanten?

Smartphones uit China, kleding uit Bangladesh. Ook in Nederland doen we wereldwijd zaken. Goed voor banen en welzijn, vernieuwing en economische groei. Maar een internationaal opererend Nederlands bedrijf kan ook betrokken raken bij bijvoorbeeld kinderarbeid of het veroorzaken van schade aan kwetsbare ecosystemen.

Samen aan de slag

In de convenanten voor internationaal maatschappelijk ondernemen (internationaal MVO) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties aan de slag om missstanden te voorkomen. De convenanten worden per sector afgesloten. Partijen kunnen zo samen complexe problemen structureel  aanpakken. De basis van deze convenanten is een advies van de SER uit 2014.

Verbetering

De convenanten hebben twee kerndoelen: 

  • De situatie verbeteren op een aantal risicogebieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderarbeid, te lage beloning, mensenrechtenschendingen of milieuaantasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van binnen 3 tot 5 jaar na ondertekening. 
  • Gezamenlijk een oplossing bieden voor problemen die bedrijven niet alleen op kunnen lossen.

Groot draagvlak

Het afsluiten van internationaal MVO-convenanten is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Sectoren nemen zelf het initiatief om samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid tot een convenant te komen. Hierdoor is er breed draagvlak voor convenanten. Inmiddels zijn convenanten tot stand gekomen in een aantal sectoren, zoals kleding en textiel, goud en banken en er wordt gewerkt aan nog een aantal nieuwe convenanten. 

Bekijk het overzicht convenanten voor meer informatie.

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij een convenant? Neem dan contact met ons op.