Nieuws

Seaway7, Jan De Nul Group and ZonUnie nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie | 06-02-2024

Seaway7, Jan De Nul Group en ZonUnie hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 47.

NTS Helmond nieuwe deelnemer Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 29-01-2024

NTS Helmond, een granietbewerker in de hightech-industrie, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee nemen 35 bedrijven uit Nederland deel aan het IMVO-convenant voor de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector.

Met deze tool breng je risico’s in jouw ketens in kaart

Convenant voor de metaalsector | 23-01-2024

Partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector hebben een nieuwe tool ontwikkeld: de Due Diligence Risk Matrix. De Matrix geeft een overzicht van de risico’s voor 39 grondstoffen in de metaalsector.

Eindevaluatie IMVO-convenant verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 18-01-2024

Het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft in het laatste anderhalf jaar stappen vooruit gezet op verschillende punten. Tegelijkertijd is het ambitieniveau waarmee het convenant startte nog niet behaald en zijn de gemaakte afspraken nog niet allemaal nagekomen.

Eindevaluatie IMVO-convenant pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-01-2024

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in vier jaar tijd zichtbare resultaten behaald. Het is echter niet gelukt om alle afspraken te behalen en daarom is het zaak om de investering die de convenantspartijen hebben gedaan in kennis, instrumenten en samenwerkingsverbanden te blijven benutten.

IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector verwelkomt vier nieuwe bedrijven

Hernieuwbare energie | 09-01-2024

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector breidt uit met vier nieuwe bedrijven uit de zonne- en windsector. Met de ondertekening door Sif Netherlands B.V., Solarwatt BV, Equinor Renewables BV en KiesZon komt het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden op 44.

10 tips voor verantwoord natuursteen inkopen

Initiatief TruStone | 21-12-2023

Het instituut HIVA van de KU Leuven heeft een Snelgids gepubliceerd over verantwoord aankopen van natuursteen door publieke opdrachtgevers. De praktische gids leidt aanbestedende overheden via 10 tips door een verantwoord aankoopproces. Dit helpt opdrachtgevers om bij te dragen aan verbeteringen van sociale en milieu-omstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen.

Werkbezoek Rajasthan onderdeel van continue dialoog en verbeteringen in natuursteenketen

Initiatief TruStone | 18-12-2023

Onlangs bracht een aantal deelnemers van TruStone een werkbezoek aan de regio Rajasthan in India, waar veel zandsteen wordt gewonnen en verwerkt. Zij volgden trainingen, bezochten productielocaties en voerden veel gesprekken waarbij concrete afspraken zijn gemaakt. De deelnemers kijken positief terug op het werkbezoek als onderdeel van de stakeholderdialoog die wordt voortgezet.

Biosphere Solar B.V. nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 15-12-2023

Start-up Biosphere Solar B.V. heeft het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Het totaal aantal betrokken bedrijven, organisaties en overheden bij het convenant komt hiermee op 40. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf bijdragen aan transparante waardeketens en samenwerking met andere partijen in de keten versterken.

Kasius Sieraden B.V. ondertekent IMVO-convenant voor de metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 14-12-2023

Sieradenbedrijf Kasius heeft het IMVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf nieuwe manieren ontwikkelen om de ecologische voetafdruk te verminderen en maatschappelijk verantwoorde praktijken in de toeleveringsketen bevorderen.