Nieuws

Evaluatierapport: Initiatief TruStone heeft potentie voor vervolg

Initiatief TruStone | 15-05-2024

Partijen van het Initiatief TruStone zien in de uitkomsten van de eindevaluatie een goede basis voor een vervolg van het natuursteenconvenant. In deze evaluatie, uitgevoerd door de KU Leuven, staan daarvoor ook diverse aanbevelingen. De stuurgroep van het convenant onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

Kerkrade neemt deel aan Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 22-04-2024

De gemeente Kerkrade heeft zich aangesloten bij het Nederlands/Vlaams Initiatief TruStone, het convenant dat de natuursteensector wil verduurzamen. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities rond maatschappelijk verantwoord inkopen van natuursteen.

Groeiend Initiatief TruStone legt duurzame lat hoger

Initiatief TruStone | 03-04-2024

Bijna 60 procent van de aangesloten bedrijven bij Initiatief TruStone, het Nederlands/Vlaamse IMVO-convenant voor de natuursteensector, ligt op schema om de convenantsafspraken volledig na te komen. Het blijft een uitdaging voor bedrijven om risico’s steeds dieper in de keten op te sporen en aan te pakken. Koplopers laten echter zien dat het mogelijk is om impact te maken. De convenantspartijen blijven de aanpak ondersteunen en onderzoeken hoe het convenant eind 2024 voortgezet kan worden.

Nieuwe inzichten in risico’s Braziliaanse natuursteensector

Initiatief TruStone | 19-03-2024

De maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone hebben twee rapporten uitgebracht over de risico’s in de natuursteensector in Brazilië. Op basis van deze risicoanalyse zijn TruStone-bedrijven die materialen importeren uit dit land, een dialoog gestart met lokale stakeholders.

Vier nieuwe deelnemers IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Hernieuwbare energie | 07-03-2024

Powerfield Netherlands B.V., OW Netherlands Holding B.V., Twentsche Kabelfabriek en Havfram hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 51.

Seaway7, Jan De Nul Group and ZonUnie nieuwe deelnemer IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie | 06-02-2024

Seaway7, Jan De Nul Group en ZonUnie hebben het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal deelnemende partijen op 47.

NTS Helmond nieuwe deelnemer Initiatief TruStone

Initiatief TruStone | 29-01-2024

NTS Helmond, een granietbewerker in de hightech-industrie, heeft zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Hiermee nemen 35 bedrijven uit Nederland deel aan het IMVO-convenant voor de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector.

Met deze tool breng je risico’s in jouw ketens in kaart

Convenant voor de metaalsector | 23-01-2024

Partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector hebben een nieuwe tool ontwikkeld: de Due Diligence Risk Matrix. De Matrix geeft een overzicht van de risico’s voor 39 grondstoffen in de metaalsector.

Eindevaluatie IMVO-convenant verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 18-01-2024

Het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft in het laatste anderhalf jaar stappen vooruit gezet op verschillende punten. Tegelijkertijd is het ambitieniveau waarmee het convenant startte nog niet behaald en zijn de gemaakte afspraken nog niet allemaal nagekomen.

Eindevaluatie IMVO-convenant pensioenfondsen

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-01-2024

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in vier jaar tijd zichtbare resultaten behaald. Het is echter niet gelukt om alle afspraken te behalen en daarom is het zaak om de investering die de convenantspartijen hebben gedaan in kennis, instrumenten en samenwerkingsverbanden te blijven benutten.