Nieuws

Kledingbedrijven vergroten transparantie met ondertekenen Transparency Pledge

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 25-02-2021

Het aantal kleding- en textielbedrijven dat de Transparency Pledge onderschrijft, neemt opnieuw toe.

Terugblik webinar kick-off jaarthema ‘Biodiversiteit’

Convenant verzekeringssector | 25-02-2021

Onlangs organiseerden de partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector een informatieve startbijeenkomst over het jaarthema van 2021: biodiversiteit. Het webinar is terug te zien en de presentaties te raadplegen.

Consultatiebijeenkomst nieuw internationaal MVO-beleid

23-02-2021

Op dinsdag 9 maart 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur organiseren de SER en het ministerie van Buitenlandse Zaken een online stakeholderconsultatie over de invulling van sectorale samenwerking onder vernieuwd beleid voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

SER draagt bij aan consultatie Europese Commissie over duurzaamheid in ondernemingsbestuur

17-02-2021

De Europese Commissie heeft onlangs een openbare consultatie over duurzaamheid in ondernemingsbestuur afgerond. De Sociaal Economische Raad (SER) leverde input hiervoor.

Tweede jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 11-02-2021

In het tweede jaar van het Convenant hebben verzekeraars, de overheid en maatschappelijke organisaties de mouwen opgestroopt om de doelstellingen van het Convenant na te streven. Het was een jaar waarin veel werk is verzet.

Klachten- en geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel doet eerste uitspraak in klacht

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 04-02-2021

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar eerste uitspraak gedaan over een ingediende klacht. Het betreft een klacht van ngo Arisa over kledingbedrijf C&A.

Partijen in Convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen opnieuw op tot verantwoordelijkheid in coronacrisis

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 02-02-2021

De partijen in het internationale MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven opnieuw op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

Convenant Verzekeringssector actualiseert geleerde lessen verantwoord ondernemen

Convenant verzekeringssector | 01-02-2021

Partijen van het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector ontwikkelden eerder vijf raamwerken voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. Deze zijn nu ook in het Engels verkrijgbaar. Aan de hand van casussessies verscheen een document met geleerde lessen. Dit document is nu uitgebreid met lessen rond kinderarbeid, dieselgate en herstel & verhaal.

NCP-webinar ‘Verantwoord ondernemen in de digitale economie’ terugkijken

29-01-2021

Onlangs organiseerde het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) een webinar over ‘verantwoord ondernemen in de digitale economie’. Eén van de sprekers was Carine van Oosteren van de SER. Het webinar is terug te kijken en de presentaties zijn beschikbaar.

Vijf vragen aan… Will-Jan Jacobs

Convenant voor de Pensioenfondsen | 15-01-2021

Will-Jan Jacobs is Beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie en hij beantwoordt enkele vragen over zijn motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.