Nieuws

Meld u aan voor het webinar ‘opzetten en financieren van lokale projecten’

Convenant Voedingsmiddelen | 02-07-2020

Op donderdagochtend 9 juli organiseert het IMVO Convenant Voedingsmiddelen, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een webinar over het opzetten en financieren van lokale projecten voor duurzamere ketens in de voedingsmiddelenindustrie.

Bedrijven kledingconvenant zetten stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 30-06-2020

Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36. Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Dit staat in de vandaag verschenen jaarrapportage 2019 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Verslag webinar ‘Acces to medicine’

Convenant verzekeringssector | 23-06-2020

Onlangs organiseerde het convenant verzekeringssector een webinar over het thema ‘Acces to medicine’. De presentaties van deze sessie zijn hieronder te bekijken.

Kennissessie instrumentarium terugkijken

Convenant voor de Pensioenfondsen | 19-06-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen kennissessies over het Instrumentarium van het IMVB-convenant. Eén van de sessies is opgenomen en kun je hier terugkijken.

Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence

Convenant voor de Pensioenfondsen | 18-06-2020

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de wereldwijd grootste vermogensbeheerders een brief gestuurd waarin zij hen aanspoort om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights te verankeren in hun dienstverlening.

IMVO-convenant Verzekeringssector deelt themakaders verantwoord ondernemen

Convenant verzekeringssector | 18-06-2020

De verzekeraars, overheid, NGO’s en vakbonden, verenigt in het IMVO-convenant Verzekeringssector, hebben vijf raamwerken ontwikkeld voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. In deze themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren.

H.J. de Rooy Lederwaren ondertekent Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 15-06-2020

H.J. de Rooy Lederwaren heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Meld u aan voor online webinar ‘Access to medicines and the role of insurers’

Convenant verzekeringssector | 09-06-2020

Wat kunnen verzekeraars doen om via hun investeringen in de farmaceutische industrie bij te dragen aan de toegang tot medicijnen voor burgers in lage- en middeninkomenslanden? Hoe kan de Access to Medicine (ATM) -index u helpen bij investeringsbeslissingen? Ontdek het tijdens dit symposium!

Pre-COVID-19 zelfbeoordeling van inkooppraktijken in kleding- en textielsector levert waardevolle inzichten op

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 09-06-2020

Gezamenlijk rapport onderstreept belangrijkheid in tijden van crisis

Handvatten inkooppraktijken voor managers kledingbedrijven

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 03-06-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft tijdens een webinar, georganiseerd met Inretail, Modint en Solidaridad, het management van kledingbedrijven handvatten gegeven rond inkooppraktijken in producerende landen.