Nieuws

Oproep voor internationaal MVO in tijden van coronacrisis

26-05-2020

De SER roept het Nederlandse bedrijfsleven op om solidair te zijn met partners in productielanden. Van bedrijven die internationaal zaken doen wordt verwacht dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen conform de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Juist in tijden van crisis is het van cruciaal belang dat bedrijven hier zo goed mogelijk invulling aan geven.

Nieuwe toetreders uit Nederland en Vlaanderen

Initiatief TruStone | 14-05-2020

De afgelopen weken hebben drie bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone. Het zijn de Nederlandse bedrijven B&S Natuursteen en Steenwerck en het Vlaamse bedrijf VietBlueStone.

Vraag wel of geen IMVO wetgeving domineert Tweede Kamerdebat

23-04-2020

De Tweede Kamer denkt wisselend over de vraag of er wel of geen wetgeving moet komen voor Internationaal MVO (IMVO). Minister Kaag (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil zo breed mogelijk naar de internationaal MVO-aanpak kijken. Dit bleek tijdens het recente algemeen overleg (AO) met de minister.

Oproep om gevolgen coronacrisis samen het hoofd te bieden

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 21-04-2020

Het IMVO Convenant Kleding en Textiel heeft, samen met een grote groep gelijkgestemde organisaties, een gezamenlijke verklaring opgesteld over verantwoord reageren op de coronacrisis.

Reactie Convenant Voedingsmiddelen op uitzending Keuringsdienst van Waarde

Convenant Voedingsmiddelen | 16-04-2020

In het tv-programma Keuringsdienst van Waarde van 16 april 2020 waarin wordt gesproken over het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, ontstaat het beeld dat het convenant geen informatie wil delen met de buitenwereld.

Bewustzijn groeit voor Europese aanpak metaalconvenant

Convenant voor de metaalsector | 02-04-2020

Het bewustzijn voor een Europese aanpak van het metaalconvenant groeit. Dat is het resultaat van een gezamenlijke bijeenkomst van het Internationaal MVO-convenant voor de metaalsector en Eurometaux.

CVRD ondertekend Convenant Duurzame Kleding & Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 20-03-2020

CVRD heeft op 8 oktober 2019 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Met de ondertekening van het convenant zal het bedrijf zich inzetten voor duurzamere producten en productieketen.

Convenantspartijen helpen bij verbeteren kleinschalige goudmijnen

Convenant Verantwoord Goud | 09-03-2020

Een aantal deelnemers aan het Convenant Verantwoord Goud gaat aan de slag om goud uit kleinschalige mijnen op een verantwoorde manier een plek te geven in hun keten. Daarmee geven zij concreet invulling om positieve impact te genereren.

FNV stopt actieve deelname in convenant goud

Convenant Verantwoord Goud | 03-03-2020

Vakbond FNV is per 1 februari gestopt met deelname aan het Convenant Verantwoord Goud. De bond was er sinds de oprichting bij betrokken.

Samenwerking tussen bedrijven, leveranciers en partijen voor betere arbeidsomstandigheden in Bangladesh en India

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 02-03-2020

Tijdens een interactief evenement op 17 februari hebben de betrokken partijen en bedrijven in het AGT-project ‘Remedies to a Better Workplace’ hun ervaringen, resultaten en geleerde lessen gedeeld met een brede groep bedrijven en andere geïnteresseerde partijen.