Nieuws

Veiliger en gezonder werkomstandigheden in Chinese kledingververijen

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 10-06-2021

Onder leiding van Arcadis hebben zes deelnemende bedrijven aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel een 2,5 jaar durend verbeterprogramma voor kledingververijen in China afgerond. Het doel van het programma was om van de ververijen een veiligere en gezondere werkplek te maken. Door de kledingmerken dichter bij hun productieketen te brengen, begrijpen ze beter met welke uitdagingen de ververijen worden geconfronteerd en hoe ze deze gezamenlijk kunnen aangaan.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt beoordeling bedrijven transparanter

Convenant Duurzame Kleding en Textiel | 25-05-2021

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft haar beoordelingskader uitgebreid met een praktische toelichting op elk beoordelingscriterium. Zo wordt het duidelijker wat van deelnemende kleding- en textielbedrijven wordt verwacht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kader beschrijft hoe de bedrijven hierop worden beoordeeld.

CBL en FNV starten onderzoek naar tomatenketen

Convenant Voedingsmiddelen | 18-05-2021

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de FNV gaan onderzoek doen naar de productieketen van ingeblikte tomaten. Het onderzoek richt zich op de positie van werknemers in Italië, een belangrijke leverancier van tomaten.

Handreiking ‘Zinvolle prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid’

Convenant verzekeringssector | 18-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Smart-M ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 17-05-2021

Smart-M, producent van halffabricaten in de metaalsector, heeft het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door actief deel te nemen aan het convenant wil het bedrijf verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten in de productieketen.

Handreiking ‘Rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)’

Convenant verzekeringssector | 11-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het rapporteren over de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het is een handreiking in een serie over transparantie.

Handreiking ‘Prioriteiten stellen in ESG-due diligence’

Convenant verzekeringssector | 11-05-2021

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over het stellen van prioriteiten in het ESG-due diligence-proces. Het is de eerste handreiking in een serie van negen die bijdraagt aan transparantie.

Themakader ‘Beleggen in (post)conflictgebieden’

Convenant voor de Pensioenfondsen | 10-05-2021

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over beleggen in (post)conflictgebieden. Nagenoeg ieder pensioenfonds belegt in dergelijke gebieden, bijvoorbeeld via wereldwijd opererende voedingsproducenten. Het beleggen in deze regio’s kan impact hebben op de stabiliteit en veiligheid. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is er een themakader ontwikkeld hierover.

Vijf vragen aan… Jade Boersma

Convenant verzekeringssector | 10-05-2021

Jade Boersma is sinds 15 april beleidsmedewerker internationaal MVO bij de SER voor de internationaal MVO-convenanten in de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Webinar Landrechten

Convenant voor de Pensioenfondsen | 07-05-2021

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over het themakader Landrechten. Dit themakader zet uiteen hoe de ESG-risico’s met betrekking tot landrechten kunnen worden beheerst. Het webinar is nu terug te kijken.