Nieuws

Handreiking voor aanpak kinderarbeid in natuursteensector

Initiatief TruStone | 05-08-2022

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen kinderarbeid tegen te gaan. Bedrijven die aandacht willen geven in hun toeleveringsketens aan de rechten van kinderen, vinden in deze handreiking veel goede tips. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Deelnemers Local Expert Network volgen training in Thailand

Convenant Voedingsmiddelen | 03-08-2022

Partijen van het Convenant Voedingsmiddelen hebben in Bangkok, Thailand een groep deskundigen getraind op het gebied van Human Rights Due Diligence. De training werd uitgevoerd door CNV Internationaal en Global March Against Child Labour ten behoeve van het Local Expert Network.

Leeswijzer voor handreikingen transparantie

Convenant verzekeringssector | 02-08-2022

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft verschillende handreikingen uitgebracht over transparantie. Deze zijn nu samengevat in een compacte leeswijzer.

Partijen Metaalconvenant brengen bezoek aan de A&M Groep

Convenant voor de metaalsector | 29-07-2022

Hoe werk je samen op het gebied van due diligence in de metaalsector? En welke uitdagingen en kansen brengt dit met zich mee? Tijdens een werkbezoek bij de A&M Groep (A&M Recycling / In2Waste Solutions) gingen de partijen van het Metaalconvenant hierover met elkaar in gesprek.

Stappenplan transparantie raffinaderijen en smelterijen in goudsector

Convenant Verantwoord Goud | 28-07-2022

Partijen van het Convenant Verantwoord Goud hebben een stappenplan ontwikkeld voor het benaderen van raffinaderijen en smelterijen in de Nederlandse goudsector.

Webinar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Hernieuwbare Energie Sector

Hernieuwbare energie | 20-07-2022

In het licht van de klimaatcrisis en de toegenomen geopolitieke spanningen wordt de energietransitie steeds belangrijker. Tegelijkertijd bestaan er in de toeleveringsketen van hernieuwbare energie risico’s op negatieve effecten voor mens en milieu. De SER en het Danish Institute for Human Rights organiseren op 7 september een webinar over dit onderwerp.

Transparant zijn doe je zo maar niet

Convenant verzekeringssector | 18-07-2022

Hoe rapporteer je als bedrijf over je due diligence-proces? In welke mate biedt je transparantie? Welke dilemma’s kom je tegen? Deze vragen stonden centraal in een productsessie over transparantie die het convenant onlangs organiseerde. Onder leiding van Kees Vendrik (voorzitter van het convenant), gingen Bram Joanknecht (Oxfam Novib), Madelon Moorlag (Klaverblad) en Ronald Vermeulen (Achmea) hierover in gesprek. De sessie en de slides zijn terug te kijken.

Europese wetgeving in relatie tot internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

Convenant verzekeringssector | 06-07-2022

Er is Europese en Nederlandse wetgeving in voorbereiding op het gebied van internationaal MVO, die ook verzekeraars raakt. Onlangs organiseerde de SER hierover een informatiebijeenkomst, die nu is terug te kijken.

Terugblik webinar Biodiversiteit

Convenant verzekeringssector | 04-07-2022

We verliezen steeds meer biodiversiteit. Het meten van de biodiversiteitsimpact van beleggingen wordt daarom steeds belangrijker, maar hoe doe je dat? De partijen uit het Internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector organiseerden een webinar over dit thema.

Themakader ‘Vakbondsvrijheid’

Convenant voor de Pensioenfondsen | 28-06-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een nieuwe versie van het themakader over vakbondsvrijheid uitgebracht. Het recht op vereniging voor en vertegenwoordiging van werknemers en dus vakbondsvrijheid, zijn essentieel om internationale arbeidsnormen te kunnen handhaven.