Nieuws

KPI-raamwerk verduurzaming sojaproductie bij grote voedselproducenten

Convenant verzekeringssector | 24-03-2023

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Biodiversiteit engagementgesprekken gevoerd met drie grote voedselproducenten, te weten Danone, Nestlé en Unilever. Het thema van het engagement was biodiversiteit met een speciale focus op ontbossing door sojaproductie. Het leidde tot Key Performance Indicators hoe de bedrijven werken aan verduurzaming van sojaproductie.

Due Diligence Roadshow: de verdieping

Convenant Voedingsmiddelen | 22-03-2023

Op 12 april 2023 organiseren de partijen van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen een verdiepende due diligence training. Heb je eerder deelgenomen aan de Due Diligence Roadshow of ben je al actief aan de slag met de toepassing van due diligence in jouw bedrijf? Meld je dan nu aan!

Initiatief TruStone breidt uit met nieuwe lidbedrijven

Initiatief TruStone | 17-03-2023

De afgelopen weken hebben zeven Nederlandse bedrijven zich aangesloten bij het Initiatief TruStone, het IMVO-convenant voor de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector. De bedrijven willen aan de slag met due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in hun toeleveringsketen. Ze zoeken daarvoor de samenwerking op met ngo’s, vakbonden en de overheid in het convenant evenals met andere deelnemende bedrijven uit de sector.

Samen bereik je meer in engagement

Convenant voor de Pensioenfondsen | 08-03-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in de convenantsperiode op zes thema’s engagement gevoerd: mijnbouw, palmolie, platformeconomie, micamijnen, tech-industrie en biodiversiteit. De zes casussen en de daaruit volgende overstijgende geleerde lessen zijn samengevat in de publicatie ‘Overstijgende geleerde lessen casussen diepe spoor’. Dit document is nu beschikbaar.

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

Hernieuwbare energie | 06-03-2023

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Due Diligence Roadshow Metaalsector

Convenant voor de metaalsector | 28-02-2023

Werk jij in de metaalsector en wil je aan de slag met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? Het IMVO-convenant voor de Metaalsector organiseert een praktische tweedaagse due diligence training op 29 maart en 5 april. Samen met vakgenoten leer je welke stappen je kunt nemen om risico’s vroegtijdig te signaleren en jouw keten te verduurzamen.

Webinar EU-wetgeving tegen ontbossing: hoe bereid ik mijn organisatie voor?

Convenant Voedingsmiddelen | 28-02-2023

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie. Op 20 maart organiseren verschillende partijen samen met het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen een webinar over de ontstaande ontbossingverordening. Wat betekenen deze nieuwe regels voor jouw bedrijf? In dit webinar leggen we uit hoe je jouw organisatie het beste kunt voorbereiden.

Geleerde lessen casus platformeconomie gepubliceerd

Convenant voor de Pensioenfondsen | 27-02-2023

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn engagementcasus afgesloten met een groot platformbedrijf op het thema vakbondsvrijheid. In deze casus is onder meer geëxperimenteerd met het combineren van engagement met stemmen en aandeelhoudersresoluties. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar.

Geleerde lessen Big Tech casus gepubliceerd

Convenant voor de Pensioenfondsen | 20-02-2023

Binnen het diepe spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de werkgroep Tech een engagement gevoerd met een big tech-bedrijf. Hiervan zijn nu de geleerde lessen en aanbevelingen beschikbaar. Binnen de tech-sector bestaan met name risico’s op mensenrechtenschendingen, doordat tech-bedrijven over persoonlijke informatie van miljarden mensen beschikken.

Voedseltransitie speelt sleutelrol in verduurzaming

Convenant verzekeringssector | 16-02-2023

Onlangs organiseerde het Verzekeringsconvenant een kennissessie over het Nederlands en Europees voedselbeleid. Experts vanuit de verzekerings- en pensioenwereld en de overheid ontmoetten elkaar om te praten over de voedseltransitie en de relatie met de financiële sector.