Praktische handleiding bereidt bedrijven voor op MVO-wetgeving

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een uitgebreid document opgesteld, dat bedrijven uit de sector stapsgewijs helpt om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Het document bevat tevens links naar hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden van bedrijven en uitleg van begrippen. Hiermee is het ook heel bruikbaar voor bedrijven uit andere sectoren, die concreet aan de slag willen met internationaal MVO. Het document helpt bedrijven zich voor te bereiden op komende MVO-wetgeving en is voor iedereen beschikbaar.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. © Shuttertock / Frame China

Het zogenoemde beoordelingskader vormde de basis voor de jaarlijkse beoordeling van deelnemende bedrijven aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat onlangs afliep. Via een uitgebreide vragenlijst geeft het kader -door de OESO positief beoordeeld- praktisch invulling aan de OESO-richtlijnen voor due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hiermee wordt bedoeld dat bedrijven mogelijke risico’s in hun toeleveringsketen in kaart brengen, voorkomen en tegengaan, en verantwoording afleggen hoe zij hiermee omgaan. Via het document wordt duidelijk wat een bedrijf als eerste moet aanpakken, waarom de vraag relevant is, welke tools behulpzaam zijn en welke organisaties kunnen helpen.

Voorbereid op wetgeving

De Europese Unie heeft twee weken geleden een voorstel gepresenteerd over due diligence-wetgeving en vorig jaar een voorstel over de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD). Het beoordelingskader helpt bedrijven zich hierop voor te bereiden. Het neemt bedrijven stap voor stap mee door het due diligence-proces en laat met voorbeelden zien hoe bedrijven hier al uitvoering aan geven. Bedrijven uit allerlei sectoren kunnen ermee aan de slag, omdat het gaat over de principes van een goed due diligence-systeem volgens de OESO-richtlijnen (zie figuur).

Het due diligence-proces & ondersteunende maatregelen

Figuur: Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen
Figuur: Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen.
Bron: OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 2019, Ministerie van Buitenlandse Zaken