Geleerde lessen over transparantie kijken verder dan kledingsector

De Open Supply Hub heeft onlangs een webinar opgenomen over waardeketentransparantie in de kledingsector. De deelnemers van het webinar onderzochten enkele van de belangrijkste organisaties, elementen en initiatieven die leidden tot een ongekend transparantieniveau in de kledingsector en ook hoe deze kunnen en al worden gebruikt buiten de kledingsector. Fleur Meerman, senior beleidsadviseur bij de SER, deelde lessen uit de textielsector op basis van haar 5,5 jaar ervaring met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT). De opname van het webinar is nu terug te zien.

Kledingproductie © Shutterstock

 Tijdens het webinar is specifiek gekeken naar drie elementen: het pleiten voor transparantie (voor zowel algemene publieke belangenbehartiging als belangenbehartiging van data-eigenaren), het verzamelen en ontsluiten van data (met de focus op data-eigenaren en multi-stakeholder initiatieven), en het gebruik maken van de data (open data die iedereen kan gebruiken en de verbetering van de kwaliteit van data). “Bij de SER zijn we groot voorstander van transparantie als voorwaarde voor internationaal verantwoord ondernemen,” zegt Fleur Meerman. “We moedigen daarom bedrijven dan ook aan om deel te nemen aan de Open Supply Hub en hun data te delen, wat nu ook mogelijk is in andere sectoren dan alleen de textielsector.”

De Fashion Transparency Index 2022 stelt dat meer grote merken dan ooit (48 procent) nu een lijst produceren van hun eerstelijnsfabrikanten. Hoewel dit zeker niet volledig of perfect is, is het een mooi voorbeeld van de enorme vooruitgang die de kledingsector de afgelopen jaren heeft geboekt op het gebied van transparantie in de toeleveringsketen. Nu steeds meer sectoren hun aandacht richten op gesprekken over transparantie, vragen velen zich af: wat werkte er voor de kledingsector? Wat waren de ingrediënten waardoor een sector zo snel kon veranderen en vooruitgaan? Dit webinar onderzoekt hoe dit ook buiten de kledingsector kan worden toegepast.

De panelleden vertegenwoordigden alle hoeken van de kledingsector, met onder meer vertegenwoordigers van de Transparency Pledge, Fashion Revolution, het voormalige Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel (CKT), Mapped in Bangladesh, en Open Supply Hub (voorheen de Open Apparel Registry). De sessie werd gemodereerd door de International Corporate Accountability Roundtable.

Bekijk de opname van het webinar hier.