Inkopen met aandacht voor mens en milieu in de keten? Drie tips voor succes

Nederlandse bedrijven kopen veel producten en grondstoffen uit het buitenland in. Daarbij is het niet altijd duidelijk onder welke arbeids- en milieuomstandigheden deze producten of grondstoffen worden geproduceerd. Rekening houden met zaken zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu bij de inkoop van goederen wordt Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) genoemd. Met nationale en Europese IMVO-wetgeving in aantocht, is de kans groot dat bedrijven binnenkort verplicht worden om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Cacaoplantage © Shutterstock / haak78

Wat betekent deze toekomstige wetgeving praktisch voor internationaal opererende inkopende organisaties en inkoopprofessionals? Waar begin je met een verantwoorde inkoopstrategie en wat levert dat op? Om antwoord te geven op deze vragen, organiseert Nevi in samenwerking met de SER op 16 juni een eendaagse IMVO-training voor inkopers. Hierbij alvast drie praktische IMVO-tips voor inkopers om direct aan de slag te gaan.

1. Ken je keten

Er gaat nogal eens iets mis in ketens zoals dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling. Bekende voorbeelden zijn armoede, ontbossing, genderdiscriminatie, slechte arbeidsomstandigheden in de koffiesector of de moderne slavernij op plantages. Om te bepalen welke risico’s in jouw keten voorkomen is het belangrijk om zicht te krijgen op herkomstlanden en lokale omstandigheden. Onderneem daarom de volgende stappen:

  • Breng inzichtelijk wat en waarvandaan je inkoopt.
  • Maak de keten visueel met een supply chain mapping.
  • Breng per schakel/leverancier in de keten de risico's in kaart.
  • Vraag je leveranciers welke maatregelen al worden genomen om misstanden aan te pakken.

2. Maak een verbeterplan

Zijn er risico’s in de ketens van jouw bedrijf? Door in gesprek te gaan met leveranciers en een verbeterplan op te stellen als aanvulling op het inkoopcontract ben je beter voorbereid, heb je invloed en maak je impact. Dit levert niet alleen voordelen op voor lokale arbeiders, maar verbetert in veel gevallen ook de betrekkingen met stakeholders. Bovendien bescherm je de reputatie van je bedrijf door eventuele misstanden te voorkomen en beperken. Onderneem daarom de volgende stappen:

  • Bij nieuwe leveranciers kun je direct vragen om een verbeterplan of plan van aanpak voor IMVO-risico’s, of anders zelf opstellen en onderdeel van het nieuwe contract maken.
  • Bij bestaande leveranciers kun je de dialoog aangaan en het contract verrijken met aanvullende afspraken tot verbetering.

3. Evalueren en verbeteren

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doorlopend proces. Lokale omstandigheden kunnen veranderen waardoor nieuwe misstanden kunnen ontstaan. Het is daarom belangrijk om doorlopend in gesprek te blijven met je leveranciers en gemaakte afspraken te evalueren en verbeteren. Uiteindelijk zal het verbeterplan inkoopprofessionals en contractmanagers helpen om waarde te creëren door samen met de leveranciers. Onderneem daarom de volgende stappen:

  • Plan periodieke dialoogmomenten en evaluatiegesprekken in.
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van vragenlijsten om data te verzamelen.
  • Spreek gezamenlijk concretere verbeteracties af en volg deze op.

Wil je meer weten over hoe je IMVO kan implementeren en borgen in jouw inkoopstrategie en contracten? Registreer je dan voor de Nevi-training IMVO en inkoop. Meer informatie is te vinden op de website van Nevi.

Dit artikel verscheen ook op de website van Duurzaam Ondernemen.