Gesprekken convenant land- en tuinbouwsector stopgezet

De partijen die hebben onderhandeld over een convenant voor de land- en tuinbouwsector rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn tot de conclusie gekomen dat hiervoor op dit moment onvoldoende draagvlak is. Het is niet de verwachting dat daar op korte termijn verandering in komt. De gesprekken over een mogelijk convenant zijn dan ook beëindigd.

Groenten op markt © Shutterstock / duckeesue

In de zomer van 2018 startte het proces om te komen tot een convenant voor de land- en tuinbouwsector op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Eind 2019 belandde het proces in een impasse. Binnen de 19 LTO-vakgroepen bijvoorbeeld wordt in verschillende mate urgentie en relevantie gevoeld over internationaal MVO. Dit maakte het te ingewikkeld om tot een breed gedragen convenantstekst te komen.

De SER, die het proces begeleidde, gaat inventariseren welke ideeën en initiatieven er zijn in de land- en tuinbouwsector om invulling te geven aan internationaal MVO. Dit blijft immers een belangrijk dossier voor de sector met complexe opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, vraagstukken als de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten en het voorstel voor een richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence van de Europese Commissie. De nieuwe vorm van sectorale samenwerking die het ministerie van Buitenlandse Zaken momenteel ontwikkelt als onderdeel van het IMVO-beleid, wordt ook meegenomen in de inventarisatie. Zo kan een nieuwe inschatting gemaakt worden of samenwerking binnen de sector op een andere manier vorm kan krijgen.

Partijen die over het convenant onderhandelden, waren LTO, FNV, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Slow Food Youth Network, IUCN NL, Arisa, Natuur & Milieu, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.