Minister Schreinemacher over IMVO-samenwerking: “Mooie resultaten, die ik graag verder wil stimuleren”

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) nam deel aan een rondetafelgesprek bij de SER. Centraal stonden de ervaringen van bedrijven, ngo’s en vakbonden in hun samenwerking om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen in diverse toeleveringsketens.

Werkbezoek minister Schreinemacher © Dirk Hol

Tijdens het gesprek kwamen voorbeelden langs van multi-stakeholder overeenkomsten in onder meer de kleding- & textielsector, de voedingsmiddelensector en de natuursteensector. Zowel de bedrijven als de ngo’s en vakbonden benadrukten het belang van continuïteit van deze samenwerkingen. Alleen dan is positieve impact voor mens en milieu te bereiken in toeleveringsketens. Minister Schreinemacher over het rondetafelgesprek: “Vanochtend gepraat met enthousiaste bedrijven die koploper willen zijn op het gebied van IMVO. Binnen hun sector werken bedrijven samen om misstanden zoals kinderarbeid en uitbuiting in hun productieketens aan te pakken. Mooie resultaten, die ik graag verder wil stimuleren.” 

De SER faciliteert multi-stakeholder overeenkomsten in de vorm van convenanten, de SER-commissie IMVO brengt adviezen uit (zie laatst uitgebrachte advies) en is tevens op andere manieren actief op IMVO-gebied (zie de themapagina).