Nieuws

Webinar mensenrechtenrisico’s in particuliere beveiligingssector

18-01-2022

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Meestal blijven ze buiten beeld in de risicoanalyses van beleggers. Het is belangrijk dat investeerders zich hiervan bewust zijn en weten hoe ze risico’s effectief kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. Op 27 januari organiseert het Convenant IMVB Pensioenfondsen samen met PAX en Achmea Investment Management hierover een webinar.

Lokale betrokkenheid via wereldwijde samenwerking

21-12-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn eerste engagement casus afgesloten rond een multinationale mijnbouwonderneming en haar activiteiten in Peru. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar. De betrokken partijen willen investeerders, ngo's, vakbonden en overheden inspireren om samen te werken en toegevoegde waarde te creëren in toeleveringsketens.

Pensioenconvenant boekt vooruitgang en gaat versnellen

13-12-2021

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de tweede meting gepubliceerd (peildatum 30 juni 2021). De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit het rapport.

Samenwerking tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders over due diligence centraal in webinar

01-12-2021

De samenwerking bij de implementatie van de OESO-richtlijnen tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders stond centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Pieter van der Gaag te gast in Crazy Money

11-11-2021

Voorzitter Pieter van der Gaag werkte mee aan een aflevering van de podcastserie ‘Crazy Money’ van de Amerikaanse auteur, komiek en podcaster Paul Ollinger.

Pieter van der Gaag nieuwe voorzitter pensioenconvenant

09-09-2021

Pieter van der Gaag is de nieuwe voorzitter van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. In het convenant werken pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid samen om inzicht te krijgen in internationale investeringsketens en misstanden aan te pakken die milieu en samenleving raken.

Leerzaam en interactief webinar over stappen 4 en 5 due diligence-proces

30-06-2021

De stappen Monitoring en Rapportage van het due diligence-proces stonden centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Geactualiseerd Instrumentarium biedt pensioenfondsen houvast

28-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handreikingen om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

24-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen. Dit geldt zowel voor de doelen van het Convenant in de breedte als voor resultaten op specifieke casussen.

Themakader ‘Beleggen in (post)conflictgebieden’

10-05-2021

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over beleggen in (post)conflictgebieden. Nagenoeg ieder pensioenfonds belegt in dergelijke gebieden, bijvoorbeeld via wereldwijd opererende voedingsproducenten. Het beleggen in deze regio’s kan impact hebben op de stabiliteit en veiligheid. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is er een themakader ontwikkeld hierover.