Nieuws

Themakader ‘Vakbondsvrijheid’

28-06-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een nieuwe versie van het themakader over vakbondsvrijheid uitgebracht. Het recht op vereniging voor en vertegenwoordiging van werknemers en dus vakbondsvrijheid, zijn essentieel om internationale arbeidsnormen te kunnen handhaven.

Themakader ‘Biodiversiteit’

10-05-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over biodiversiteit. Biodiversiteit is een relevant en urgent maatschappelijk thema. Veel van de bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen, zijn direct of indirect afhankelijk van biodiversiteit. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is hierover een themakader ontwikkeld.

Geactualiseerd Instrumentarium helpt pensioenfondsen

04-05-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handvatten om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Webinar due diligence-stap 5: rapporteren en transparantie

19-04-2022

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB pensioenfondsen een webinar over stap 5 van het due diligence-proces: rapporteren en transparantie. Zes sprekers van het convenant gaven een helder overzicht over het belang van rapporteren en transparantie evenals praktische voorbeelden. Het webinar en de presentaties zijn nu beschikbaar.

Convenant Pensioenfondsen zet eindsprint in

19-04-2022

19 april 2022 – Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het derde convenantsjaar veel bereikt. Het convenant zet in op een eindsprint om de doelen die nog niet zijn behaald, tijdig te kunnen behalen.

Herkennen en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de particuliere beveiligingssector door financiële instellingen

30-03-2022

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Hiermee gaan grote mensenrechtenrisico’s gepaard, die vaak over het hoofd worden gezien in screening en risicoanalyses. Recent organiseerde PAX en Achmea Investment Management samen met het Convenant IMVB Pensioenfondsen hierover een webinar. Diverse experts gaven informatie en aanbevelingen over hoe pensioenfondsen risico's in de private beveiligingssector kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. De opname van het webinar, aanbevelingen en praktische documenten zijn nu beschikbaar.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.

Lokale betrokkenheid via wereldwijde samenwerking

21-12-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn eerste engagement casus afgesloten rond een multinationale mijnbouwonderneming en haar activiteiten in Peru. De resultaten, inzichten, geleerde lessen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar. De betrokken partijen willen investeerders, ngo's, vakbonden en overheden inspireren om samen te werken en toegevoegde waarde te creëren in toeleveringsketens.

Pensioenconvenant boekt vooruitgang en gaat versnellen

13-12-2021

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de tweede meting gepubliceerd (peildatum 30 juni 2021). De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit het rapport.

Samenwerking tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders over due diligence centraal in webinar

01-12-2021

De samenwerking bij de implementatie van de OESO-richtlijnen tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders stond centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.