Nieuws

Vijf vragen aan… Will-Jan Jacobs

15-01-2021

Will-Jan Jacobs is Beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie en hij beantwoordt enkele vragen over zijn motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.

Eerste meting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

18-12-2020

De Monitoringcommissie van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de resultaten van de eerste meting gepubliceerd. Deze volgt op de nulmeting die bij aanvang van het Convenant naar buiten werd gebracht. De Stuurgroep reageert op de aanbevelingen uit deze publicatie.

Webinar kinderrechten terugkijken

10-12-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over kinderrechten. De sessie is opgenomen en kun je terugkijken.

Webinar zoönosen en dierenwelzijn terugkijken

09-12-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over zoönosen en dierenwelzijn. De sessie is opgenomen en kun je terugkijken.

Webinar Beleggen in (post)conflictgebieden terugkijken

07-12-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een webinar over beleggen in (post)conflictgebieden. De sessie is opgenomen en kun je terugkijken.

Jaarbijeenkomst terugkijken

05-12-2020

Op 3 december 2020 organiseerde de Pensioenfederatie de jaarbijeenkomst van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen.

Kennissessie instrumentarium terugkijken

19-06-2020

Onlangs organiseerden de convenantspartijen een kennissessie over het Instrumentarium van het IMVB-convenant. De sessie is opgenomen en kunt u hier terugkijken.

Oproep aan vermogensbeheerders tot due diligence

18-06-2020

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft de wereldwijd grootste vermogensbeheerders een brief gestuurd waarin zij hen aanspoort om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights te verankeren in hun dienstverlening.

Eerste jaarrapportage pensioenfondsen

25-02-2020

In het eerste jaar van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen hebben de deelnemende partijen hard gewerkt aan het opstarten van het proces en het leren kennen van elkaars werkwijzen en prioriteiten. Ook zijn de eerste resultaten opgeleverd. Sinds de start in december 2018 is het aantal deelnemende pensioenfondsen gestegen tot 81. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 90% van het door Nederlandse pensioenfondsen belegde vermogen.

1e jaar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen Convenant

20-12-2019

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) is vandaag precies een jaar geleden ondertekend.