Nieuws

Pieter van der Gaag nieuwe voorzitter pensioenconvenant

09-09-2021

Pieter van der Gaag is de nieuwe voorzitter van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. In het convenant werken pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de overheid samen om inzicht te krijgen in internationale investeringsketens en misstanden aan te pakken die milieu en samenleving raken.

Leerzaam en interactief webinar over stappen 4 en 5 due diligence-proces

30-06-2021

De stappen Monitoring en Rapportage van het due diligence-proces stonden centraal tijdens een webinar dat het Convenant IMVB Pensioenfondsen onlangs organiseerde. Opname, verslag en presentatie zijn nu beschikbaar.

Geactualiseerd Instrumentarium biedt pensioenfondsen houvast

28-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handreikingen om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

24-06-2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen. Dit geldt zowel voor de doelen van het Convenant in de breedte als voor resultaten op specifieke casussen.

Themakader ‘Beleggen in (post)conflictgebieden’

10-05-2021

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over beleggen in (post)conflictgebieden. Nagenoeg ieder pensioenfonds belegt in dergelijke gebieden, bijvoorbeeld via wereldwijd opererende voedingsproducenten. Het beleggen in deze regio’s kan impact hebben op de stabiliteit en veiligheid. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is er een themakader ontwikkeld hierover.

Webinar Landrechten

07-05-2021

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over het themakader Landrechten. Dit themakader zet uiteen hoe de ESG-risico’s met betrekking tot landrechten kunnen worden beheerst. Het webinar is nu terug te kijken.

OECD side event met sprekers vanuit verschillende convenanten

23-04-2021

Op 27 en 28 april vindt het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains plaats. Tijdens dit congres organiseert CNV een side-event over de verborgen risico’s in de metaalketen, in het bijzonder in Peru, Colombia en Bolivia.

Webinar due diligence-stappen 2 en 3

20-04-2021

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB Pensioenfondsen een webinar over de due diligence-stappen 2 en 3: identificeren en mitigeren van (potentiële) negatieve impacts. Dit is een praktische handreiking aan pensioenfondsen voor hun invulling van de OESO-richtlijnen. Het webinar is nu terug te zien.

Vijf vragen aan… Martine Kruitbos

23-03-2021

Martine Kruitbos is Adviseur Verantwoord Beleggen bij MN en zij beantwoordt enkele vragen over haar motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.

Vijf vragen aan… Will-Jan Jacobs

15-01-2021

Will-Jan Jacobs is Beleidsmedewerker bij de Pensioenfederatie en hij beantwoordt enkele vragen over zijn motivatie voor het convenant en het belang van samenwerking.