Nieuws

Engagementsamenwerking in de toeleveringsketen van palmolie

12-10-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn tweede engagementcasus afgesloten rond drie ondernemingen in de palmoliesector: een inkoper, een leverancier en een dochteronderneming. Het aanpakken van systemische problemen in de toeleveringsketen van palmolie kost tijd, vereist aanzienlijke capaciteit en de engagementdoelstellingen waren vanaf het begin ambitieus. De werkgroep heeft toch gekozen voor de palmoliesector en de geleerde lessen verzameld.

“Breng EU-wetgeving in lijn met OESO-richtlijnen”

21-09-2022

Onlangs organiseerde het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen een bijeenkomst over de aankomende EU-wetgeving op het gebied van due diligence. Sprekers van Pensioenfonds PMT, de Pensioenfederatie en de SER gingen in op de relatie tussen de wetgeving en het convenant.

Nieuwe handreiking ‘Herstel & Verhaal’ toegelicht tijdens bijeenkomst

19-09-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen organiseerde recentelijk een bijeenkomst over stap 6 van het due diligence-proces: Herstel & Verhaal. Het convenant heeft hierover een handreiking gepubliceerd. Herstel & verhaal is vaak de lastigste stap voor pensioenfondsen om toe te passen.

Themakader ‘Vakbondsvrijheid’

28-06-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een nieuwe versie van het themakader over vakbondsvrijheid uitgebracht. Het recht op vereniging voor en vertegenwoordiging van werknemers en dus vakbondsvrijheid, zijn essentieel om internationale arbeidsnormen te kunnen handhaven.

Themakader ‘Biodiversiteit’

10-05-2022

Het Convenant IMVB Pensioenfondsen heeft een themakader uitgebracht over biodiversiteit. Biodiversiteit is een relevant en urgent maatschappelijk thema. Veel van de bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen, zijn direct of indirect afhankelijk van biodiversiteit. Om pensioenfondsen te ondersteunen bij hun due diligence, is hierover een themakader ontwikkeld.

Geactualiseerd Instrumentarium helpt pensioenfondsen

04-05-2022

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handvatten om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Webinar due diligence-stap 5: rapporteren en transparantie

19-04-2022

Onlangs organiseerde het Convenant IMVB pensioenfondsen een webinar over stap 5 van het due diligence-proces: rapporteren en transparantie. Zes sprekers van het convenant gaven een helder overzicht over het belang van rapporteren en transparantie evenals praktische voorbeelden. Het webinar en de presentaties zijn nu beschikbaar.

Convenant Pensioenfondsen zet eindsprint in

19-04-2022

19 april 2022 – Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het derde convenantsjaar veel bereikt. Het convenant zet in op een eindsprint om de doelen die nog niet zijn behaald, tijdig te kunnen behalen.

Herkennen en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de particuliere beveiligingssector door financiële instellingen

30-03-2022

Particuliere beveiligingsbedrijven zijn vaak actief in hoogrisicogebieden. Hiermee gaan grote mensenrechtenrisico’s gepaard, die vaak over het hoofd worden gezien in screening en risicoanalyses. Recent organiseerde PAX en Achmea Investment Management samen met het Convenant IMVB Pensioenfondsen hierover een webinar. Diverse experts gaven informatie en aanbevelingen over hoe pensioenfondsen risico's in de private beveiligingssector kunnen identificeren, voorkomen en mitigeren. De opname van het webinar, aanbevelingen en praktische documenten zijn nu beschikbaar.

Duurzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen

01-03-2022

Verzekeraars en pensioenfondsen zijn vanuit beide internationaal MVO-convenanten gezamenlijk betrokken bij een collectief engagementtraject, gericht op het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek aan een biologische boerderij ontstonden er inspirerende gesprekken tussen financiële instellingen, de overheid, de wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. Een uitgebreid verslag is beschikbaar.