Pensioenfondsen IMVB-convenant Pensioenfondsen

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen is door pensioenfondsen, vakbonden, ngo’s en de overheid ondertekend. Samen dragen zij bij aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant.

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen is door pensioenfondsen, vakbonden, ngo’s en de overheid ondertekend. Samen dragen zij bij aan het realiseren van de doelstellingen van het convenant.

Gezamenlijk werken aan cases

Een aantal pensioenfondsen heeft daarnaast getekend voor het zogenoemde ‘Diepe Spoor’ waarin gezamenlijk aan cases gewerkt wordt. Dat zijn:

 • Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders,- Afwerking- en Glaszetbedrijf
 • BPF Landbouw
 • Pensioenfonds Detailhandel
 • PfZW
 • PME
 • PMT
 • Rabobank Pensioenfonds
 • Rail & OV
 • Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid
 • Stichting Mediahuis Pensioenfonds
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Alle deelnemende pensioenfondsen


Overzicht pensioenfondsen die in het verleden deelnamen aan het Convenant

Een pensioenfonds kan uit het convenant stappen. Mogelijke redenen zijn bijvoorbeeld een fusie of opheffing van het pensioenfonds. Het volgende pensioenfonds is geen deelnemer meer van het Convenant:

 • Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
 • Pensioenfonds Coram
 • Reiswerk Pensioenen
 • Scildon NV
 • Stichting Pensioenfonds Essity
 • Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland
 • Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland
 • Stichting Pensioenfonds VNU
 • Stichting Pensioenfonds Wonen
 • True Blue pensioenen voor de digitale sector
 • VOLO Pensioen