Engagementsamenwerking in de toeleveringsketen van palmolie

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft zijn tweede engagementcasus afgesloten rond drie ondernemingen in de palmoliesector: een inkoper, een leverancier en een dochteronderneming. Het aanpakken van systemische problemen in de toeleveringsketen van palmolie kost tijd, vereist aanzienlijke capaciteit en de engagementdoelstellingen waren vanaf het begin ambitieus. De werkgroep heeft toch gekozen voor de palmoliesector en de geleerde lessen verzameld.

Palmolie © Shutterstock

De kwesties rond maatschappelijk verantwoord ondernemen in de palmoliesector draaien vooral om arbeids- en mensenrechten, leefbaar loon en de noodzaak om standaarden op te nemen voor kleine boeren, zoals toegang tot RSPO-certificering (Roundtable on Sustainable Palm Oil). De drie belangrijke geleerde lessen:

  1. Om vertrouwen op de bouwen tussen de betrokken partijen, was veel tijd nodig om elkaar te leren kennen en elkaars perspectief te begrijpen. Het is belangrijk om vooraf helderheid te hebben over ieders rol, verantwoordelijkheden evenals beperkingen.
  2. Inzichten van de ngo’s en vakbond ter plaatse hielpen om de bevindingen van het engagement in het juiste lokale perspectief te kunnen plaatsen en om de lokale wetgeving te begrijpen. Dit bracht meer diepgang in de gesprekken tussen de pensioenfondsen en de drie bedrijven.
  3. De werkgroep concludeert dat je invloed als aandeelhouder geen garantie is voor succes. De investeerders waren over het algemeen ontevreden met de vooruitgang die is geboekt door de leverancier.

In deze casus werkten de fondsen PME, PMT, Pensioenfonds Detailhandel, Rabobank Pensioenfonds, Oxfam Novib, FNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken nauw samen. De pensioenfondsen gingen de dialoog aan met de bedrijven vanuit hun rol als aandeelhouders van de drie ondernemingen. De samenwerking met de lokale partners van de ngo en de vakbond gaf inzicht in de situatie van de arbeiders op de palmolieplantages en hun rechten. De overheid zorgde voor het contact met de lokale ambassade om een beter beeld te krijgen van de situatie in het land.

Lees het Engelstalige rapport over het hele engagement, van gezamenlijke kennisontwikkeling via bijeenkomsten en dialoog, tot de definitieve bevindingen en aanbevelingen.